Vastgoed

Onderhuur van bedrijfsruimte

Is onderhuur van bedrijfsruimte toegestaan? Niet altijd. Onderhuur is het sluiten van een huurovereenkomst door de huurder met een ander (een onderhuurder). Tussen de onderhuurder en de hoofdverhuurder ontstaat geen huurovereenkomst.

Op grond van de wet mag een huurder het gehuurde helemaal of gedeeltelijk aan een ander in gebruik geven. Hier geldt een belangrijke uitzondering op. De huurder mag dit namelijk niet doen als hij moet aannemen dat de verhuurder redelijke bezwaren heeft tegen de onderhuur. Vaak sluit de huurovereenkomst de mogelijkheid tot onderhuur uit. Dit mag, omdat de wet daar ruimte voor biedt. De wettelijke bepaling over onderhuur is namelijk van regelend recht is.

Onderhuur van winkelruimte (7:290-bedrijfsruimte)

Bij winkelruimte geldt het uitgangspunt dat een huurder het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik mag geven. De huurovereenkomst mag daarvan afwijken. Er mag bijvoorbeeld een verbod tot onderhuur worden opgenomen.

De onderhuurder van een winkelruimte heeft geen huurbescherming als de hoofdhuurovereenkomst wordt beëindigd. Als de huurhuurovereenkomst eindigt, zal de onderhuurder het gehuurde moeten ontruimen en verlaten. Dit kan anders zijn als een hoofdhuurovereenkomst na tien jaar wordt opgezegd. Dan kunnen de belangen van de onderhuurder een rol spelen bij de beëindiging van de hoofdhuurovereenkomst, zij het in beperkte mate. Als de hoofdhuurovereenkomst na korter dan tien jaar wordt opgezegd, dan worden de belangen van de onderhuurder niet meegewogen.

Onderhuur van kantoorruimte (7:230a-bedrijfsruimte)

Ook bij kantoorruimte geldt als uitgangspunt dat een huurder het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik mag geven. Net als bij winkelruimte mag ook hier de huurovereenkomst afwijken van deze regel. Vaak zal dat gebeuren in de vorm van een onderhuurverbod en zal onderhuur alleen zijn toegestaan met toestemming van de verhuurder. Als de verhuurder heeft ingestemd met de onderhuur, dan heeft de onderhuurder enige bescherming. Bij beëindiging van de hoofdhuurovereenkomst zullen namelijk op dat moment ook de belangen van de onderhuurder een rol spelen.

Als de hoofdhuurovereenkomst eindigt wordt de onderhuurovereenkomst echter niet van rechtswege voortgezet. Dit is alleen mogelijk als de hoofdverhuurder daartoe bereid is en de hoofdverhuurder en onderhuurder daarover nadere afspraken maken.

Vragen

Heeft u vragen over onderhuur van winkelruimte of kantoorruimte? Neem vrijblijvend contact op via 071-3610900 of kantoor@bosadvocaten.nl