Vastgoed

Hennep

Het gebeurt wel eens dat huurders de woning of de bedrijfsruimte gebruiken om hennep in te kweken. In die gevallen handelt de huurder niet als een goed huurder. Ook gebruikt de huurder het pand dan in strijd met de (woon)bestemming. Een verhuurder zal de woning en/of bedrijfsruimte willen ontruimen. De rechter ontbindt de huurovereenkomst echter niet als de tekortkoming (de hennepkwekerij) de ontbinding met haar gevolgen (de ontruiming) niet rechtvaardigt.

Wanprestatie

Uit de jurisprudentie blijkt dat in de meeste gevallen het telen van hennep maakt dat er sprake is van een wanprestatie aan de kant van de huurder. Een wanprestatie rechtvaardigt ontbinding van de huurovereenkomst, tenzij de huurder bewijst dat hij een ‘bijzonder woonbelang’ heeft. Dit betekent dat het (woon)belang van de huurder zwaarder weegt dan het belang van de verhuurder.
Dit laatste komt niet vaak voor. De rode draad uit de jurisprudentie is dat strafbare activiteiten die een negatieve invloed op de woning of de omgeving (kunnen) hebben, niet worden toegelaten. Hierdoor mag van de verhuurder – normaal gesproken – niet worden verwacht dat hij de huurovereenkomst in stand houdt. Zeker niet als in de huurovereenkomst staat dat het onder andere verboden is om hennep te kweken. De rechter houdt wel rekening met de ernst van de ‘overtreding’. Zo zal bijvoorbeeld het hebben van één hennepplant op het balkon van de huurwoning niet (altijd) leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst.

Belangenafweging

Het voorgaande neemt niet weg dat de rechter de ‘verhouding’ tussen partijen aan de hand van een belangenafweging bepaald. De wet geeft namelijk geen concreet verbod voor het handelen in strijd met de Opiumwet. Daarnaast maakt de ruime opvatting van de wet dat de rechter moet beoordelen of de huurder door hennep te telen handelt in strijd met zijn algemene verplichtingen.

Schade

De aanwezigheid van een hennepkwekerij zorgt voor een (groot) risico op schade aan de woning en gevaar voor omwonenden. Daarnaast zal de verhuurder (meestal) moeten opdraaien voor de ‘opruimingskosten’ en ontstaat er (stank)overlast bij omwonenden. In de jurisprudentie worden deze gevolgen zelfs als feiten van algemene bekendheid gezien.
Als de verhuurder de schade van de hennepkwekerij wil verhalen op de huurder, moet er aan een aantal eisen worden voldaan. De vaste jurisprudentie wijst uit dat de bewijslast hiervoor bij de verhuurder ligt. De verhuurder moet toezicht houden op de huurwoning en het gedrag van de huurder. Daarnaast moet de verhuurder zich aan zijn zorgplicht houden, hieronder valt bijvoorbeeld het controleren van de energiekosten.

Gevolgen huurder

Het telen van hennep heeft – vanzelfsprekend – negatieve gevolgen voor de huurder. De huurder kan namelijk op de ‘zwarte lijst’ komen te staan. Voor een periode van twee jaar is het voor de huurder lastig om een nieuwe huurwoning te krijgen. De huurder kan daarnaast ook een strafrechtelijke procedure boven het hoofd hangen.

Tip voor verhuurders

Neem een ‘Opium-beding’ op in de huurovereenkomst. Hierin geeft u aan dat onder andere hennepteelt een directe reden is om de huurovereenkomst te beëindigen.

Vragen?

Heeft u vragen over hennepteelt in de huurwoning of wilt u weten wat ons kantoor voor u kan betekenen? Dan kunt u vrijblijvend contact op nemen via 071-36 10 900 of kantoor@bosadvocaten.nl.