Vastgoed
Specialisme > Huurovereenkomst woonruimte > Ontruiming > Handelen in strijd met huurovereenkomst

Handelen in strijd met huurovereenkomst

Op grond van de wet moet een huurder zich ten aanzien van het gebruik van het gehuurde als een goed huurder gedragen. Ter aanvulling daarop worden vaak in de huurovereenkomst extra regels gesteld. De meest voorkomende regels zijn dat een huurder:

  • de woning niet mag onderverhuren of aan derden in gebruik mag geven;
  • de huurder zijn hoofdverblijf moet hebben in het gehuurde;
  • de huurder geen overlast of hinder mag veroorzaken.

Als een huurder in strijd met het goed huurderschap handelt of in strijd handelt met de aanvullende regels in de huurovereenkomst, kan dat voor de verhuurder een grond opleveren om de huurovereenkomst te ontbinden en ontruiming te vorderen.

In strijd met de huurovereenkomst

Wanneer handelt een huurder in strijd met de huurovereenkomst? Bekende voorbeelden uit de rechtspraak zijn bijvoorbeeld dat de huurder de woning heeft onderverhuurd aan een derde of zelfs de woning aanbiedt op Airbnb en daarmee inkomsten genereert. Ook is het veroorzaken van overlast een reden voor de rechter om de huurovereenkomst te beëindigen. Overlast kan ook bestaan uit het bijvoorbeeld kweken van hennep of het verhandelen van drugs vanuit de woning.

Het leeg laten staan van het gehuurde en/of het lang afwezig zijn, kan ook strijd opleveren met het goed huurderschap.

De rechter maakt een belangenafweging tussen de verhuurder en/of omwonenden en de huurder. De omwonenden hebben bijvoorbeeld belang bij een ongestoord woon en/of huurgenot. De huurder heeft er belang bij om in de woning te kunnen blijven wonen. De rechter kan op grond van het strijdig handelen met de huurovereenkomst de huurovereenkomst ontbinden en de ontruiming toewijzen.

Meer informatie over de betreffende onderwerpen, leest u hier:

Vragen?

Neem bij vragen over het beëindigen van de huurovereenkomst in verband met het in strijd handelen met de huurovereenkomst vrijblijvend contact op via kantoor@bosadvocaten.nl of 071-3610900.