Vastgoed

Ontruiming

De rechter wijst ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde onder andere toe:

Als de rechter het verzoek tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde toewijst, moet de huurder de woning leeghalen en verlaten. Hij heeft dan geen recht meer op het bewonen van het gehuurde. Een enkele keer gaat een verhuurder nog akkoord met een betalingsregeling of een laatste kans, maar de meeste verhuurders zullen de woning willen ontruimen.

Hoe gaat de ontruiming in zijn werk?

De deurwaarder zal eerst het (ontruimings)vonnis aan de huurder betekenen. De huurder krijgt dan minimaal drie dagen de kans om de woning zelf leeg te halen en te verlaten. Vaak heeft de huurder nog iets langer de tijd, omdat de deurwaarder de ontruiming moet inplannen. Als de huurder de woning niet zelf heeft ontruimd (en de sleutels heeft ingeleverd bij de verhuurder), zal de deurwaarder op de geplande dag de ontruiming uitvoeren met behulp van een verhuisploeg, een slotenmaker en een hulpofficier van justitie. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden die door de huurder zullen moeten worden betaald.

Vragen?

Voor vragen over ontruiming of en het verkrijgen van een ontruimingsvonnis kunt u contact opnemen via 071-3610900 of via kantoor@bosadvocaten.nl.