Vastgoed
Specialisme > Huurovereenkomst woonruimte > Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Een huurovereenkomst kan worden aangegaan voor onbepaalde tijd. De huurder heeft direct huurbescherming. Vaak gaan verhuurders een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aan met een minimumduur van 1 jaar. Dat betekent dat de huurder de huurovereenkomst gedurende het eerste jaar niet kan opzeggen.

Opzegging huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

De huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan zowel door de verhuurder als door de huurder worden opgezegd.

Opzegging door huurder
De huurder kan de huurovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn. Volgens de wet is de opzegtermijn ‘gelijk aan de tijd tussen twee opvolgende voor betaling van de huurprijs overeengekomen dagen‘. Het gaat dus om de betalingstermijn. Die is in de meeste gevallen 1 maand. De opzegtermijn bedraagt minimaal 1 maand, maar maximaal 3 maanden.

De opzegging moet vaak worden gedaan voor de dag waarop de betaling binnen moet zijn. Dat is in de meeste gevallen voor de 1e van de maand. Voorbeeld: als de huurder de huurovereenkomst wil beëindiging op 1 mei, dan moet hij uiterlijk vóór 1 april hebben opgezegd (als er sprake is van een opzegtermijn van een maand). De opzegging moet de huurder versturen met een aangetekende brief of via een deurwaardersexploot. Zo weet de huurder zeker dat de opzegging bij de verhuurder aan komt.

Zoals eerder aangegeven kan de huurder niet opzeggen tijdens de minimumduur van bijvoorbeeld een jaar.

Opzegging door verhuurder
Ook de verhuurder kan een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen. Voor een verhuurder is dat moeilijker dan voor een huurder. De verhuurder moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. De opzegging moet per aangetekende brief of met een deurwaardersexploot
  • Dit moet ook voor de dag waarop de betaling binnen moet zijn;
  • Als er meerdere huurders zijn (medehuur), dan moeten ook zij afzonderlijk een brief ontvangen;
  • In de brief moet staan dat de huurder een termijn van 6 weken krijgt om in te stemmen met de huuropzegging
  • Ook moeten de gronden worden vermeld die tot de opzegging leiden.
 2. De opzegtermijn bedraagt minimaal drie maanden en maximaal 6 maanden
  • huurovereenkomst van minder dan 1 jaar: 3 maanden
  • 1 tot 2 jaar: 4 maanden
  • 2 tot 3: 5 maanden
  • huurovereenkomst meer dan 3 jaar: 6 maanden
 3. Er moet sprake zijn van een geldige opzeggingsgrond die de verhuurder moet bewijzen.

Als de huurder niet instemt met de huuropzegging, dan loopt de huurovereenkomst gewoon door. De verhuurder kan dan, na de termijn van zes weken, naar de rechter gaan. De rechter beoordeelt of de opzegging aan de voorwaarden voldoet en of de verhuurder een geldige reden heeft voor de opzegging. Als dat het geval is spreekt de rechter een datum voor de beëindiging van de huurovereenkomst uit en ook voor de ontruiming van de woning.

Hier kunt u meer lezen over de opzeggingsgronden van de verhuurder.

Vragen?

Meer weten over huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd of de opzegging daarvan? Neem vrijblijvend contact op via 071-3610900 of kantoor@bosadvocaten.nl