Vastgoed
Specialisme > Huurovereenkomst woonruimte > Huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Anders dan veel mensen denken, eindigt een huurovereenkomst voor bepaalde tijd niet automatisch na het einde van de overeengekomen huurtermijn.

Opzegging vereist

De huurovereenkomst voor bepaalde tijd moet moet worden opgezegd. Dat kan niet in de huurovereenkomst worden uitgesloten. Zowel de huurder als de verhuurder moeten opzeggen als ze een einde willen maken aan de huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Aan de hand van de bepaalde termijn kan worden gezien wanneer de huurovereenkomst op zijn vroegst kan worden opgezegd. De huurder kan de huur dus in principe niet tussentijds opzeggen, behalve als die mogelijkheid in de huurovereenkomst staat.

De verhuurder kan alleen opzeggen op grond van de wet aangegeven beëindigingsgronden. Meer daarover is te lezen in dit artikel.

Wanneer is opzegging niet vereist?

Beëindiging met wederzijds goedvinden
Opzegging is niet vereist als de verhuurder en huurder een overeenkomst sluiten tot beëindiging van de huur (beëindiging met wederzijds goedvinden).

Tijdelijke huurovereenkomst
Ook is opzegging niet vereist bij een tijdelijke huurovereenkomst.  Als er een tijdelijke huurovereenkomst is afgesloten (van maximaal 2 jaar bij zelfstandige woningen of maximaal 5 jaar bij onzelfstandige woningen) en deze overeenkomst is na 1 juli 2016 afgesloten, dan is opzegging niet vereist. De huur eindigt automatisch bij afloop van het contract. De verhuurder moet dat wel minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden voor het eind van de huur schriftelijk aan de huurder bevestigen. Belangrijke voorwaarde bij zo’n contract is dat de huurder tussentijds kan opzeggen. Meer informatie over een tijdelijke huurovereenkomst leest u hier.

Huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur en/of verhuur in het kader van de Leegstandswet
Bij deze vormen van huur zijn de strenge bepalingen van opzegging niet van toepassing. De huurder heeft geen huurbescherming. Deze bijzonder vormen van verhuur vormen een belangrijke uitzondering op de reguliere opzeggingsbescherming. Lees hier meer over de huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur.

Hospitaverhuur
Hospitaverhuur is het verhuren van kamers door iemand die zelf ook in de woning woont. De opzeggingsbescherming is beperkt, zodat deze vorm van huur eenvoudig kan worden beëindigd. De huurovereenkomst moet wel worden opgezegd, maar kan gedurende de eerste negen maanden zonder vermelding van gronden worden opgezegd.

Vragen?

Meer weten over huurovereenkomsten voor bepaalde tijd? Neem vrijblijvend contact op via 071-3610900 of kantoor@bosadvocaten.nl