Vastgoed
Specialisme > Huurovereenkomst woonruimte > Huurovereenkomst van korte duur

Huurovereenkomst van korte duur

Het is mogelijk om een huurovereenkomst te sluiten die naar zijn aard van korte duur is. Het gaat dan om tijdelijke en/of voor een bepaalde periode verhuren van een woonruimte. Een bekend voorbeeld daarvan is een vakantiewoning.

Geen huurbescherming

Als er sprake is van een huurovereenkomst die naar zijn aard van korte duur is, dan zijn de strenge regels over de verhuur van woonruimte niet van toepassing. De huurder heeft dan geen huurbescherming. Het gevolg daarvan is dat de huurovereenkomst op een gemakkelijke manier kan worden beëindigd.

Uit de rechtspraak blijkt dat er niet snel wordt aangenomen dat een huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur is. Het moet echt gaan om gevallen waarin voor iedereen duidelijk is dat er geen sprake kan en mag zijn van een beroep op huurbescherming (bijvoorbeeld dus bij de huur van een vakantiehuisje voor drie weken).

Vereisten

Het is niet van belang wat er bovenaan de huurovereenkomst staat. Van belang is wat de aard van het gebruik is, de aard van de woning en wat de verhuurder en huurder over de duur van het gebruik voor ogen heeft gestaan. De rechter kijkt dus naar wat de bedoeling van de verhuurder en huurder is geweest bij het aangaan van de huurovereenkomst. Het is belangrijk om dat goed en duidelijk vast te leggen en hier vervolgens ook naar te handelen.

Als dat niet gebeurt, dan is de kans groot dat er geen sprake is van een huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur en zal de verhuurder gebruik moeten maken van de opzeggingsgronden.

Vragen?

Meer weten over huurovereenkomsten naar zijn aard van korte duur? Neem vrijblijvend contact op via 071-3610900 of via kantoor@bosadvocaten.nl