Justitie
Specialisme > Hoger beroep > Behandeling

Behandeling

In hoger beroep zal het gerechtshof uw zaak opnieuw gaan bekijken, meestal met drie rechters. De zaak wordt helemaal opnieuw behandeld, dus kan ook in hoger beroep (weer) een verzoek worden gedaan tot het horen van getuigen of deskundigen en kunnen aanvullende onderzoekshandelingen worden verricht.

De zitting verloopt verder hetzelfde als in eerste aanleg: de rechters bespreken de zaak eerst met de verdachte. De advocaat-generaal (de officier van justitie in hoger beroep) zal uiteenzetten waarom het Openbaar Ministerie het niet, of juist wel, eens is met de uitspraak van de rechter in eerste aanleg. Er wordt een straf geëist, een eis die hoger kan zijn dan bij de rechtbank. De advocaat zal daarna het pleidooi houden.

Twee weken later zal het gerechtshof uitspraak hebben gedaan. Als de verdachte of het OM het daar wederom niet mee eens zijn, resteert cassatie bij de Hoge Raad.