Justitie
Specialisme > Hoger beroep

Hoger beroep

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter (kantonrechter, politierechter of meervoudige kamer) is het mogelijk om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan. Dit hoger beroep moet binnen 14 dagen na de uitspraak worden ingesteld bij de griffie van de rechtbank die de uitspraak heeft gedaan. Ook voor het Openbaar Ministerie is het mogelijk om in hoger beroep te gaan. Zij kunnen dit doen wanneer zij het niet eens zijn met een vrijspraak, of de straf die is opgelegd.

Als de dagvaarding niet persoonlijk aan u was betekend door het Openbaar Ministerie, en u ook op andere manier niet te weten bent gekomen wanneer de zitting plaatsvond, gaat de termijn lopen op het moment dat u bekend bent geworden met het vonnis.