Contract
Specialisme > Dagvaarding > Verschil kort geding en bodemprocedure

Verschil kort geding en bodemprocedure

Er is een verschil tussen een bodemprocedure en een kort geding procedure.

Een bodemprocedure is de meest voorkomende procedure in Nederland. Tijdens een bodemprocedure worden alle aspecten van de zaak behandeld. Als de rechter uitspraak heeft gedaan, is deze uitspraak bindend tot er een uitspraak in hoger beroep wordt gedaan.

Een kort geding procedure kan gestart worden als er sprake is van een spoedeisend belang. Enkele voorbeelden van een spoedeisend belang:

  • Uw werkgever betaalt het salaris/loon niet;
  • Uw huurder heeft een behoorlijke huurachterstand;
  • U heeft de paspoorten van uw kind nodig om op reis te gaan;
  • De bank wil tot gedwongen verkoop overgaan van uw woning vanwege het bijvoorbeeld zonder toestemming van de hypotheekhouder verhuren van de woning,

De rechter doet na een kort geding snel uitspraak (meestal binnen twee weken na de zitting). Bovendien kunnen rechters in een kortgedingprocedure (meestal) de gedaagde verplichten iets te doen, zoals het betalen van een geldvordering, of opleggen om iets niet te doen, zoals executeren van de woning.