Contract
Specialisme > Dagvaarding > Iemand dagvaarden: hoe gaat dat?

Iemand dagvaarden: hoe gaat dat?

Een dagvaarding is een schriftelijke oproep om te verschijnen/reageren op een vordering door middel van een gerechtelijke procedure. Maar hoe gaat dat: iemand dagvaarden? In een dagvaarding staat wat de eisende partij eist en waarom. In de meeste gevallen gaat het om niet betaalde rekeningen, achterstallige huursommen, een verstrekte geldlening die maar niet wordt terugbetaald of internetbestellingen die al wel zijn betaald en maar niet worden geleverd.

Kantonrechter

Bij procedures bij de kantonrechter is het mogelijk dat iemand zelf, zonder advocaat, gaat dagvaarden. Dit is mogelijk bij geldvorderingen tot € 25.000, huurzaken of arbeidszaken. Wel moet de eiser minimaal achttien jaar oud zijn en moet de gedaagde nog in leven zijn. Toch is het raadzaam om een advocaat in te schakelen. Dit om ervoor te zorgen dat de vordering op een juiste manier wordt ingesteld. Vaak komt het zelfs voor dat een dagvaarding niet nodig is om tot een goed eindresultaat te komen. Onze advocaten informeren u hierover graag.

Rechtbank

Bij procedures bij andere rechters, zoals de civiele rechter en de voorzieningenrechter is het verplicht om een advocaat in te schakelen.

De gerechtsdeurwaarder betekend de dagvaarding. Dit houdt in dat de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding aan de gedaagde partij overhandigt. De kosten van het laten betekenen van een dagvaarding bedragen ongeveer € 99,- exclusief btw. De gerechtsdeurwaarder schrijft de datum, locatie en tijd op van het moment dat hij de dagvaarding heeft overhandigd. De advocaat brengt de dagvaarding op tijd aan bij de rechtbank.

Reactie op de dagvaarding

Afhankelijk van de soort procedure, heeft de gedaagde na de betekening van de dagvaarding de kans om op de dagvaarding te reageren. Dit heet een conclusie van antwoord. In een kortgedingprocedure volgt de zitting snel en is die tijd er vaak niet. De wederpartij reageert dan mondeling op de zitting.

In een ‘gewone’ procedure (bodemprocedure) gaat de kantonrechter of rechtbank na de conclusie van antwoord in beraad. Vaak wordt er een zitting gepland om de zaak inhoudelijk te bespreken. Dit heet een comparitie van partijen. Als de rechter besluit dat er (eerst nog) een schriftelijke ronde volgt, mag de eisende partij reageren met een conclusie van repliek. De gedaagde partij mag daar weer op reageren met een conclusie van dupliek. Dit komt niet vaak voor.

Nadat de rechter kennis heeft genomen van de conclusie van repliek en dupliek heeft hij drie mogelijkheden waar hij uit kan kiezen. Deze zijn:

  • Er komt een tussenvonnis
  • De rechter nodigt de eiser en gedaagde uit voor een zitting
  • De rechter doet einduitspraak

Verschil kort geding en bodemprocedure

Een bodemprocedure is de meest voorkomende procedure in Nederland. Tijdens een bodemprocedure worden alle aspecten van de zaak behandeld. Als de rechter uitspraak heeft gedaan, is deze uitspraak bindend tot er een uitspraak in hoger beroep wordt gedaan.

Een kortgedingprocedure kan gestart worden als er sprake is van een spoedeisend belang. Enkele voorbeelden van een spoedeisend belang:

  • Uw werkgever betaalt het salaris/loon niet;
  • Uw huurder heeft een behoorlijke huurachterstand;
  • U heeft de paspoorten van uw kind nodig om op reis te gaan;
  • De bank wil tot gedwongen verkoop overgaan van uw woning vanwege het bijvoorbeeld zonder toestemming van de hypotheekhouder verhuren van de woning,

De rechter doet na een kort geding snel uitspraak (meestal binnen twee weken na de zitting). Bovendien kunnen rechters in een kortgedingprocedure (meestal) de gedaagde verplichten iets te doen, zoals het betalen van een geldvordering, of opleggen om iets niet te doen, zoals executeren van de woning.

Vragen?

Wilt u iemand dagvaarden of bent u gedagvaard? Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten op 071-3610900 of via kantoor@bosadvocaten.nl