Contract
Specialisme > Dagvaarding > Hoe lees je een dagvaarding?

Hoe lees je een dagvaarding?

Een dagvaarding kan het beste worden gezien als een lange brief waar, kort samengevat, het volgende in staat:

U (gedaagde) bent op verzoek van iemand (eiser) opgeroepen (gedagvaard) om te verschijnen voor de rechter, omdat (teneinde) … en dus (mitsdien of eis) vraagt de eiser de rechter hierover een uitspraak te doen.

Uitleg van de juridische termen en kopjes in de dagvaarding

Eiser en gedaagde
Op de eerste pagina staat beschreven op verzoek van wie u voor de rechter moet verschijnen. Dit heet de eisende partij (ook wel eiser). U bent de gedaagde partij (dus degene die zich in het proces moet verdedigen/verweren).

Het kopje ‘OM’:
Onder dit kopje wordt beschreven waar u voor de rechter moet verschijnen. Vermeld wordt de dag, datum, tijdstip en bij welke rechtbank u moet zijn. Ook staat er of u zelf het verweer kunt voeren (in persoon verschijnen) of dat u hiervoor een advocaat nodig heeft (vertegenwoordigd door een advocaat).

Het kopje ‘MET AANZEGGING’:
Onder dit kopje wordt aan de rechter gevraagd verstek tegen u te verlenen als u niet op de zitting verschijnt. Dat betekent dat de rechter een vonnis schrijft waarin wordt toegewezen wat de eiser vraagt. Soms staat er ook onder dit kopje vermeld, dat als u in de procedure verschijnt, u geen griffierecht hoeft te betalen. Het griffierecht is dan al betaald door de eiser. Als de eiser in het gelijk wordt gesteld, komt dit griffierecht voor uw rekening. Dit wordt dan vermeld in het vonnis van de rechter.

Het kopje ‘TENEINDE’:
Onder dit kopje wordt uitgelegd wat er voorafgaande aan de dagvaarding allemaal is gebeurd en waarom u bent gedagvaard.

Het kopje ‘MITSDIEN’:
Dit kopje is de conclusie van de dagvaarding. Hier wordt kort samengevat wat de rechter volgens de eiser in zijn vonnis moet zetten.

Bent u gedagvaard?

Neem vrijblijvend contact met ons op via 071-3610900 of kantoor@bosadvocaten.nl