Contract
Specialisme > Dagvaarding > Dagvaarding ontvangen wat nu?

Dagvaarding ontvangen wat nu?

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een officiële oproep om voor de rechter te verschijnen. De dagvaarding wordt altijd betekend (uitgebracht) door een gerechtsdeurwaarder. U kunt om verschillende redenen zijn gedagvaard. In de meeste gevallen gaat het om een geldvordering die nog niet is betaald.

Hoe lees ik een dagvaarding?

Een dagvaarding kunt u het beste zien als een lange brief waar, kort samengevat, het volgende in staat:

U (gedaagde) bent op verzoek van iemand (eiser) opgeroepen (gedagvaard) om te verschijnen voor de rechter, omdat (teneinde) … en dus (mitsdien of eis) vraagt de eiser de rechter hierover een uitspraak te doen

Meer uitleg daarover leest u hier.

Wat te doen?

Het is allereerst erg belangrijk een advocaat te raadplegen als u bent gedagvaard. U kent de feiten het beste en een advocaat zorgt ervoor dat uw standpunten op een juridisch onderbouwde manier naar voren kunnen worden gebracht. Het is daarnaast belangrijk dat er geen cruciale termijnen verstrijken. Zo voorkomt u dat u uw rechten verspeelt. Onderstaand worden de volgende opties besproken:

  • Ik ben het eens met wat er in de dagvaarding staat
  • Ik ben het niet eens met wat er in de dagvaarding staat
  • Ik ben niet naar de zitting gegaan en ben het niet eens met de dagvaarding
  • Ik ben gedagvaard in kort geding

Ik ben het eens met wat er in de dagvaarding staat

Als u het eens bent met wat er in de dagvaarding staat, kunt u het beste de hele vordering voldoen voor de zittingsdag. Zo voorkomt u dat u het hoge griffierecht en hoger salaris gemachtigde moet betalen. Neem voor de zekerheid contact op met de deurwaarder die u heeft gedagvaard, om te vragen wat de totale vordering is.

Lukt het u niet om de hele vordering voor de zitting te betalen, kunt u het beste contact opnemen met de deurwaarder om te vragen of u een betalingsregeling mag treffen en of zij dan de dagvaarding willen in trekken. Meestal wil een deurwaarder de dagvaarding niet intrekken en bevestigt hij de betalingsregeling onder verband van vonnis. Dat betekent dat hij de rechter toch een vonnis laat uitspreken. Als u dan de betalingsregeling niet nakomt, kan de deurwaarder het vonnis betekenen en beslag leggen.

Ik ben het niet eens met wat er in de dagvaarding staat

Als u het niet eens bent met wat er in de dagvaarding staat, kunt u op de zitting mondeling verweer voeren. Het is echter het beste om uw verweer op schrift te zetten. Dit verweer dient u voor de eerste zitting, in tweevoud, samen met eventuele bewijsstukken (zoals kopieën van betalingsbewijzen, correspondentie e.d.) op het adres van de griffie van de rechtbank in te dienen. Het adres van de rechtbank is vermeld in de dagvaarding.

Het is raadzaam om dit niet zelf te doen, maar een advocaat in te schakelen. Als u niet in staat bent om de kosten van de rechtsbijstand te betalen, kunt u, afhankelijk van uw inkomen, in aanmerking komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (pro deo). Ons advocatenkantoor vraagt dit voor u aan.

Ik ben niet naar de zitting gegaan en ben het niet eens met wat er in de dagvaarding staat

Als u niet schriftelijk reageert op de dagvaarding en niet naar de zitting gaat, dan kan de rechter verstek tegen u verlenen. Dat betekent dat hij toewijst wat er in de dagvaarding staat als dat volgens hem niet onrechtmatig of ongegrond is. Zolang de rechter het vonnis nog niet heeft gewezen, kunt u uw verstek ‘zuiveren’ door alsnog te reageren op de dagvaarding. Het is verstandig dan eerst de rechtbank te bellen met de vraag op welke manier u dat het beste kunt doen. Uiteraard kunt u dat ook laten doen door een advocaat.

Zodra de rechter het vonnis heeft uitgesproken, kunt u alleen nog in verzet gaan. Dit doet u door de eiser te dagvaarden. De procedure begint dan als het ware opnieuw. U heeft maar een hele korte termijn om een verzet te gaan, namelijk vier weken na de datum waarop u bekend bent geworden met het vonnis of na de datum waarop het vonnis door de deurwaarder aan u is betekend. Als het verzet te laat wordt ingesteld, kan de rechtbank het niet meer behandelen en kunt u niets meer tegen het vonnis doen.

Het is daarom raadzaam om direct een advocaat in te schakelen. Als u niet in staat bent om de kosten van de rechtsbijstand te betalen, kunt u, afhankelijk van uw inkomen, in aanmerking komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (pro deo). Ons advocatenkantoor vraagt dit voor u aan.

Ik ben gedagvaard in kort geding

Als een eiser een spoedeisende zaak heeft, kan hij u dagvaarden in kort geding. De zitting vindt dan meestal op een (zeer) korte termijn plaats. U kunt uw verweer niet alleen schriftelijk indienen, maar u moet uw standpunt mondeling toelichten op de zitting. De rechter neemt na deze zitting snel een beslissing, vaak binnen twee weken, maar soms nog dezelfde dag.

De eiser in kort geding moet worden bijgestaan door een advocaat. U mag als gedaagde uzelf verdedigen (in persoon verschijnen), maar het is raadzaam om ook een advocaat in de arm te nemen. Als u niet in staat bent om de kosten van de rechtsbijstand te betalen, kunt u, afhankelijk van uw inkomen, in aanmerking komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (pro deo). Ons advocatenkantoor vraagt dit voor u aan.