Justitie
Specialisme > Dagvaarding > Veroordeeld

Veroordeeld

Bij een veroordeling kan de rechter een passende straf opleggen. Die straf kan een taakstraf zijn. Deze taakstraf moet (in beginsel) binnen een jaar nadat het vonnis onherroepelijk is geworden worden uitgevoerd. De reclassering is de instantie die van het Openbaar Ministerie (OM) de opdracht krijgt dat te begeleiden. Als de veroordeelde deze taakstraf niet of niet geheel uitvoert en de reclassering daar wel een aantal kansen voor heeft geboden, kan de taakstraf retour worden gestuurd naar het OM. Het OM kan dan besluiten de taakstraf om te zetten in vervangende hechtenis. Dat betekent dat de straf moet worden uitgezeten in de gevangenis. Twee uur taakstraf staat gelijk aan één dag vastzitten.

Kennisgeving omzetting

Het Openbaar Ministerie maakt deze beslissing aan de veroordeelde kenbaar door een brief te sturen. Dat is de ‘kennisgeving omzetting’. In deze brief wordt uitgelegd dat de opgelegde taakstraf wordt omgezet in een vervangende hechtenis. Verder moet in deze brief staan hoeveel uur taakstraf de veroordeelde heeft uitgevoerd, hoeveel uur nog openstaan en hoelang de vervangende hechtenis zal duren.

Bij deze brief zullen een aantal stukken zijn gevoegd om de beslissing te motiveren. Als deze onderliggende stukken niet bij de brief zijn gevoegd, kunnen deze worden opgevraagd bij het Openbaar Ministerie. Het gaat dan om de volgende stukken:

  • Een rapportage van de reclassering, waarin de taakstraf (als onuitvoerbaar) wordt geretourneerd;
  • Een beslissing op het voorstel van vervangede hechtenis;
  • Eventueel een akte van uitreiking;
  • Eventueel een beslissing op aanvraag termijnverlenging.

Bezwaar omzetting taakstraf

Tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie kan bezwaar worden gemaakt. Dit moet binnen 14 dagen na tekening voor ontvangst van de brief gebeuren (artikel 6:6:23 lid 1 Sv).  In dat bezwaar moet worden uitgelegd waarom de taakstraf niet is uitgevoerd, waarom omzetting niet terecht zou zijn en waarom nog een kans zou moeten worden gegeven. Dit bezwaar kan met behulp van een advocaat worden ingediend, maar dat is niet verplicht. Er zal vervolgens een zitting worden gepland om dit bezwaar met de rechter te bespreken. Ook dan is het niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het is echter wel raadzaam dit te doen. Er staat tenslotte veel op het spel en er staat geen hoger beroep open tegen de beslissing die de rechter zal nemen.

Bovendien kan deze rechtsbijstand voor u (vrijwel) kosteloos zijn, als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

Het is hierbij wel belangrijk om te vermelden dat een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. Dat houdt in dat de vervangende hechtenis wel al kan worden uitgevoerd, ook al loopt het bezwaar nog.

Bezwaar maken

Wilt u hulp of advies over een bezwaar tegen de omzetting van een taakstraf? Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat mr. E.M. Kooij via 071 – 36 10 900 of e.m.kooij@bosadvocaten.nl.