Justitie
Specialisme > Dagvaarding

Dagvaarding

Een dagvaarding is een oproep om bij de rechtbank te verschijnen. In de dagvaarding staat precies aangegeven waar de verdenking uit bestaat (welke strafbepaling zou zijn overtreden) en wanneer en waar de zitting plaatsvindt.

Hoewel het mogelijk is om zelf de verdediging te voeren, is het van belang om gespecialiseerde bijstand in te schakelen bij dergelijke procedures.

Het strafrecht is breed en complex. Niet iedere gedraging levert een strafbaar feit op, of er is weliswaar een strafbaar feit gepleegd, maar er is reden om toch geen straf op te leggen. Een tegenwicht bieden aan het OM kan juist het verschil maken en de rechter het verhaal anders doen zien.