Werk
Specialisme > Coronadossier > Mondkapje verplicht?

Mondkapje verplicht?

Dinsdag 29 september 2020 zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd door de overheid. Tijdens deze persconferentie is er een dringend advies afgegeven tot het dragen van niet-medische mondkapjes in publieke ruimtes en op drukke plekken. Dit advies kan ervoor hebben gezorgd dat u tijdens uw werkzaamheden verplicht wordt tot het dragen van een mondkapje. Kan de werkgever dit verplichten?

Verplicht dragen mondkapje

Veel werkgevers hebben het advies van de overheid ter harte genomen. Zij verplichten de werknemers om binnen het bedrijf, tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, een mondkapje te dragen. De werkgevers hebben namelijk het instructierecht. Dit houdt in dat de werkgever bevoegd is om de werknemer redelijke instructies te geven over het verrichten van het werk of de organisatie binnen het bedrijf. Het dragen van een mondkapje kan namelijk worden vergeleken met het dragen van een veiligheidshelm of veiligheidsschoenen. Dit betekent niet dat de werkgever de werknemer zomaar kan verplichten om een mondkapje te dragen. De verplichting tot het dragen van een mondkapje moet namelijk wel redelijk zijn. Het dragen van een mondkapje ter bescherming voor het Coronavirus kan als redelijk worden gezien.

Weigeren dragen mondkapje

Het zou kunnen dat niet alle werknemers het eens zijn met de verplichting om een mondkapje te dragen op de werkvloer. In dit geval zal de werknemer waarschijnlijk weigeren om het mondkapje te dragen. Het is dan belangrijk dat de werkgever eerst in gesprek gaat met de werknemer. Het is namelijk mogelijk dat de werknemer het dragen van een mondkapje weigert om medische redenen. In dat geval kunnen de werkgever en de werknemer samen tot een oplossing komen. Bijvoorbeeld het dragen van een ander soort mondkapje.

Als de werknemer, zonder geldige reden, weigert om het mondkapje te dragen kan de werkgever maatregelen nemen tegen deze werknemer. Een van deze maatregelen zou bijvoorbeeld een officiële waarschuwing kunnen zijn. Als de werknemer zijn werkzaamheden binnen het bedrijf niet kan uitvoeren zonder het dragen van een mondkapje, kan de werkgever verder gaande maatregelen treffen tegen de werknemer. De werknemer kan dus door zijn eigen toedoen niet werken. In dit geval geldt de regel “geen arbeid, geen loon “. De werknemer zal dus over de tijd dat hij weigert met een mondkapje te werken geen loon ontvangen. Dit kan pas nadat een eventuele loonstop is aangezegd. Het is zelfs mogelijk voor de werkgever om de werknemer te ontslaan, indien de werknemer weigerachtig blijft om gehoor te geven aan deze redelijke instructie.

Verplichting werkgever?

Indien de werkgever de mondkapjes verplichting heeft ingesteld ligt het op zijn weg om voor de aanwezigheid van deze mondkapjes te zorgen. In dit geval is het mondkapje namelijk een noodzakelijk arbeidsgereedschap.