Werk
Specialisme > Arbeidsovereenkomst > Opstellen van een arbeidsovereenkomst

Opstellen van een arbeidsovereenkomst

Het opstellen van een arbeidsovereenkomst waarin alles correct is verwoord is van groot belang. Zowel werkgevers als werknemers kunnen namelijk heruit rechten ontlenen. Daarbij kan gekozen worden om bepaalde clausules juist wel of niet o te nemen.

Soorten contracten

Een arbeidsovereenkomst kan mondeling en schriftelijk overeengekomen worden. Het is sterk aan te raden om de arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Zo kan er minder snel onduidelijkheid bestaan over wat er tussen de werkgever en werknemer is overeengekomen.

De duur van de arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde en voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Een arbeidscontract voor bepaalde tijd is een arbeidsovereenkomst die tijdelijk van aard is. Er is een objectieve einddatum. Dit kan zijn na een overeengekomen periode of nadat een project is afgerond. Een arbeidscontract voor onbepaalde tijd is een arbeidsovereenkomst waar geen eindperiode is overeengekomen. De arbeidsovereenkomst eindigt wanneer de werknemer zelf ontslag neemt of indien deze op initiatief van de werkgever wordt beëindigd.

Inhoud arbeidsovereenkomst

In de arbeidsovereenkomst worden de primaire en eventueel de secundaire arbeidsvoorwaarden uiteengezet. De primaire arbeidsvoorwaarden bestaan onder andere uit het salaris, vakantiedagen en voorwaarden voor wat betreft overwerken. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn aanvullende voorwaarden. Deze kunnen gaan over een prestatiebeloning en een auto van de zaak.

Proeftijd

Een proeftijd kan overeengekomen worden bij een arbeidscontract die zes maanden of langer duurt. De duur van de proeftijd die overeengekomen mag worden, ligt aan de duur van de arbeidsovereenkomst. Door het overeenkomen van een proeftijd kan er gekeken worden of er sprake is van een ‘match’ tussen de werkgever en werknemer. De werkgever en werknemer kunnen in de proefperiode zonder geldige reden afzien van een arbeidsovereenkomst.

Concurrentiebeding / relatiebeding

In vele arbeidsovereenkomsten wordt ook een concurrentiebeding opgenomen. Een concurrentiebeding houdt in dat de werknemer voor een bepaalde tijd niet bij een concurrerend bedrijf mag gaan werken. Dit is van belang als er binnen het bedrijf met gegevens worden gewerkt die in het belang van het bedrijf niet naar buiten mogen worden gebracht. Een concurrentiebeding mag enkel in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd overeengekomen worden. In uitzonderlijke gevallen mag dit ook in een arbeidscontract voor bepaalde tijd. uit hoofde van de functie moet er dan sprake zijn van een zwaarwegend belang, dat goed gemotiveerd moet worden. Naast een concurrentiebeding wordt veelal ook een relatiebeding opgenomen. Dit houdt in de werknemer na het eindigen van zijn arbeidscontract niet klanten mag meenemen naar een ander bedrijf.

Geheimhoudingsbeding

Een werkgever wil zijn bedrijfsgeheimen graag beschermen. Om die reden wordt vaak een geheimhoudingsbeding in een arbeidscontract overeengekomen. Dit beding houdt in dat de werknemer tijdens en na zijn dienstverband geen belangrijke, vertrouwelijke informatie naar buiten mag brengen. Doet de werknemer dit wel, dan zal hij een boete moeten betalen.

Arbeidsovereenkomst opstellen

Een arbeidsovereenkomst kan een werkgever zelf opstellen of hij kan een jurist/ advocaat inschakelen om dit voor hem te doen. Ons kantoor weet welke bepalingen belangrijk zijn om op te nemen. Wilt u een juridisch waterdicht contract laten opstellen? Neem vrijblijvend contact op.