Werk
Specialisme > Arbeidsovereenkomst > Inhoud van een arbeidsovereenkomst > Proeftijd in een arbeidsovereenkomst

Proeftijd in een arbeidsovereenkomst

Het komt vaak voor dat werkgevers een proeftijd overeenkomen met de werknemer. De proeftijd dient als een soort kennismaking. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen tijdens de proeftijd de arbeidsovereenkomst direct opzeggen. De proeftijd moet dan wel aan de wettelijke vereisten voldoen. Daarover hieronder meer.

Proeftijd schriftelijk vastleggen

De proeftijd moet schriftelijk worden vastgelegd. Dat kan in de arbeidsovereenkomst, maar bijvoorbeeld ook in de cao. Het doel daarvan is bescherming van de werknemer, zodat hij weet of had kunnen weten dat er een proeftijd geldt. Daarnaast moet de proeftijd voor beide partijen gelijk zijn.  Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld voor de werkgever een proeftijd van 2 maanden vast te leggen en voor de werknemer een proeftijd van 1 maand.

Duur van de proeftijd

Een proeftijd mag niet langer zijn dat de in de wet genoemde maximumduur:

  • Bij een contract voor bepaalde tijd van maximaal 6 maanden mag er geen proeftijd worden afgesproken
  • Bij een contract voor bepaalde tijd van korter dan 2 jaar en langer dan 6 maanden mag de proeftijd maximaal 1 maand
  • Als de bepaalde tijd niet op een kalenderdatum is af te stellen (bijvoorbeeld bij een contract voor de duur van een bepaald project), mag de proeftijd maximaal 1 maand
  • Bij een contract voor bepaalde tijd van 2 jaar of langer mag de proeftijd 2 maanden bedragen;
  • Bij een contract voor onbepaalde tijd is de maximale proeftijd ook 2 maanden.

Let op: in de cao kan worden afgeweken van de maximale termijn van 1 maand, maar het maximum is dan 2 maanden.

Proeftijd bij een opvolgend contract

Als er een opvolgend arbeidscontract wordt aangegaan tussen dezelfde werkgever en werknemer, dan mag er niet opnieuw een proeftijd worden overeengekomen. Dit is anders als het opvolgende arbeidscontract duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer eist. Dan mag er een proeftijd worden overeengekomen als de ervaringen bij het eerdere arbeidscontract niet voldoende inzicht hebben gegeven in de geschiktheid van de werknemer voor de nieuwe functie.

Lees meer over de proeftijd in de arbeidsovereenkomst:
Proeftijdontslag