Werk

Geheimhoudingsbeding

Beschermen van bedrijfsgegevens

Met een geheimhoudingsbeding kan je als werkgever voorkomen dat vertrouwelijke informatie bij concurrenten terecht komt. Deze clausule moet worden opgenomen in het arbeidscontract. In een geheimhoudingsclausule leg je vast welke informatie vertrouwelijk is en wat de gevolgen zijn indien een werknemer toch bedrijfsgeheimen aan derden doorgeeft.

Reikwijdte

Een geheimhoudingsbeding beperkt de werknemer en beschermt een werkgever dat bedrijfsgevoelige informatie niet bij derden terecht komt. De clausule werkt zowel tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst als na het beëindigen van het arbeidscontract. Indien een (ex-)werknemer de clausule overtreedt, kan de werkgever de (gefixeerde) schade op de werknemer verhalen.

Boete of volledige schade?

In plaats van een boete kan de werkgever een volledige schadevergoeding van de medewerker eisen op grond van wanprestatie wegens het schenden van de verplichting tot geheimhouding. Wat niet kan is zowel een boete als een volledige schadevergoeding eisen voor hetzelfde feit. De werkgever moet hierin dus een keuze maken.

Geheimhoudingsbeding opstellen

Hoe specifieker u een geheimhoudingsclausule opstelt, hoe beter. Als werkgever is het soms ondoenlijk om alle bedrijfsgeheimen te specificeren in een clausule. Advocatenkantoor Bos kan u helpen bij het opstellen van een waterdicht en doortimmerde geheimhoudingsclausule. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?