Werk
Specialisme > Arbeidsovereenkomst > Inhoud van een arbeidsovereenkomst > Concurrentiebeding > Concurrentie in tijdelijke contracten mag dat?

Concurrentie in tijdelijke contracten mag dat?

Els krijgt een arbeidsovereenkomst aangeboden voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) met een concurrentiebeding? Mag dat? Ja, maar dan moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Bij de invoering van het nieuwe arbeidsrecht de regels over het concurrentiebeding aangepast. Aan welke voorwaarden moet een concurrentiebeding nu voldoen? Advocatenkantoor Bos legt het uit:

Concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Bij een concurrentiebeding in een onbepaalde tijdscontract, zijn de volgende punten belangrijk:

  • Meerderjarigheid van de werknemer: de werknemer moet op het moment dat het concurrentiebeding wordt afgesloten, achttien jaar of ouder zijn. Als de werknemer onder de achttien jaar is, dan is het concurrentiebeding niet geldig;
  • Schriftelijk in een document: het concurrentiebeding moet persoonlijk en schriftelijk worden afgesloten. Dat hoeft niet in de arbeidsovereenkomst. Het kan ook in een apart document worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een personeelshandboek. Als maar uit het door de werknemer ondertekende document duidelijk blijkt dat de werknemer op de hoogte is van het concurrentiebeding.

Concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Bij concurrentiebeding in een tijdelijk contract, is het volgende belangrijk:

  • Meerderjarigheid van de werknemer: de werknemer moet op het moment dat het concurrentiebeding wordt afgesloten, achttien jaar of ouder zijn. Als de werknemer onder de achttien jaar is, dan is het concurrentiebeding niet geldig;
  • Schriftelijk in de arbeidsovereenkomst: het concurrentiebeding moet in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden vastgelegd. Als dit niet het geval is, dan is het concurrentiebeding niet geldig.
  • Schriftelijke motivering: De werkgever moet schriftelijk motiveren waarom het zo belangrijk is dat er een concurrentiebeding wordt afgesloten met een werknemer die maar voor bepaalde tijd in dienst komt. Er moet dan sprake zijn van zwaarwegende bedrijfsbelangen. De motivering van het concurrentiebeding hoeft niet verplicht in de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd, maar kan ook in een apart document. Als deze motivering ontbreekt, dan is het concurrentiebeding niet geldig.