Werk

Concurrentiebeding

De Wet arbeidsmarkt in balans beoogt geen veranderingen ten aanzien van het concurrentiebeding. De hoofdregel is dat een concurrentiebeding alleen kan worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een concurrentiebeding is een bepaling in de arbeidsovereenkomst welke een werknemer beperkt om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten. Dit betekent dat de werknemer niet in dienst mag treden bij een concurrerend bedrijf of zelf een bedrijf mag opstarten dat (op bepaalde vlakken) concurreert.

Hoe is een concurrentiebeding te herkennen?

Een concurrentiebeding is te herkennen aan de volgende elementen:

  • Verbod: het verbiedt aan de werknemer om bepaalde werkzaamheden te verrichten.
  • Tijd: het duurt een bepaalde periode. In de meeste gevallen zal dit tussen een half jaar en twee jaar zijn.
  • Gebied: vaak wordt er een straal van kilometers toegevoegd waarbinnen de werknemer niet voor de concurrent mag werken.
  • Boete: vaak wordt er een boete gekoppeld aan iedere overtreding van de werknemer. Dit is een boetebeding.

Voorwaarden

Een concurrentiebeding moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees daarover hier verder. Als werkgever is het belangrijk dat de opgedane kennis van een werknemer niet bij een concurrent komt. Een concurrentiebeding kan hiervoor zorgen. Wilt u de voorwaarden laten checken? Dan wel controleren of een voormalig werknemer zich houdt aan het concurrentiebeding? Wij kunnen u hierin adviseren.

Ook voor de werknemer kunnen wij toetsen of aan alle voorwaarden is voldaan. Is dit niet het geval, dan is het beding mogelijk niet geldig. Wij kunnen u hierin juridisch adviseren. In sommige gevallen is het daarbij raadzaam om naar de rechtbank te gaan. Onze advocaten kunnen dit voor u inschatten.