Werk

Ik word niet meer opgeroepen corona

Eerder heeft ons kantoor een artikel geplaatst over de arbeidsrechtelijke gevolgen die het Corona virus kan hebben. In dit artikel wordt ingezoomd op het nul-urencontract.

Niet meer opgeroepen?

Stel uw werkgever heeft zijn bedrijf als gevolg van de maatregelen gesloten. U bent werkzaam in de horeca en het restaurant is sinds vorige week gesloten. Mag uw werkgever u dan niet meer oproepen als u een nul-urencontract heeft? Het antwoord is nee. En op hoeveel loon heeft u recht als uw werkgever u niet meer oproept? Dit is 100%. Uw loon en de hoogte van uw loon hangt weer af van uw arbeidsomvang.

Arbeidsomvang

Voor werknemers met een nul-urencontract kent de wet een zogeheten ‘rechtsvermoeden van arbeidsomvang’. Indien u in de eerste 6 maanden van uw contract gedurende 3 maanden regelmatig wordt opgeroepen, dan heeft u recht op een vast aantal uren per week (behoudens uitzonderingen in cao). De arbeidsomvang wordt dan gebaseerd op het gemiddeld aantal uren per week in die 3 maanden. Stel dit is 24 uur per week, dan behoudt u – ook als u niet meer wordt opgeroepen – dus recht op 24 uur aan salaris per week .

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Een werkgever kan bij het UWV een aanvraag indienen dat de loonkosten worden vergoed tot maximaal 90%. Dit kan vanaf 10 maart 2020 en voor de duur van maximaal 3 maanden worden aangevraagd.