Werk

Onbepaalde tijd

Indien er tussen de werkgever en werknemer geen contractstermijn is afgesproken, is er sprake van een contract voor onbepaalde tijd. Dit wordt ook wel een vast contract genoemd.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt ook wel een vast contract genoemd. In tegenstelling tot een contract voor bepaalde tijd eindigt een vast contract niet door het verlopen van de contractstermijn. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt als één of beide partijen aan die overeenkomst rechtsgeldig een einde maken.