Werk

Arbeidsovereenkomst | 0-urencontract

Bij een 0-urencontract is er geen gegarandeerd loon. Er is geen minimum arbeidsduur. De werktijd kan variëren van 0 tot 40 uur per week. Bij een oproep van de werkgever dient een werknemer wel te komen. Een werkgever moet bij een oproep minimaal 3 uur aan de werknemer betalen. Dit soort contract worden voornamelijk gebruikt in de horeca, de gezondheidszorg, het taxibedrijf en de schoonmaakbranche.

Arbeidsomvang

Een werkgever mag een werknemer na drie maanden niet ineens veel minder oproepen en uitbetalen als hij daar niet mee instemt. Een werknemer die regelmatig wordt opgeroepen, kan namelijk na drie maanden volgens de wet een beroep doen op een ‘rechtsvermoeden’. Er wordt dan vermoed dat de arbeidsomvang gelijk is aan die van de afgelopen 3 maanden. Slechts in de eerste zes maanden van het dienstverband wordt enkel het salaris betaald voor de uren die de oproepkracht daadwerkelijk heeft gewerkt (artikel 7:628 lid 5 BW).

Ziekte

Wordt u ziek? In dat geval moet uw werkgever uw loon over de afgesproken oproepperiode voor minstens 70% doorbetalen. Als dit lager is dan het voor u geldende minimumloon, krijgt u het minimumloon. Na afloop van uw oproep krijgt u geen loon meer.

Langer dan 6 maanden in dienst?

Bent u langer dan 6 maanden in dienst en wordt u ineens niet meer ingeroosterd? In dat geval kunt u aanspraak maken op loondoorbetaling. Ook als er bijvoorbeeld geen werk is. Een werkgever kan namelijk alleen de eerste 6 maanden een beroep doen op de uitsluiting van de wettelijke loonbetalingsplicht. Op deze hoofdregel geldt overigens wel een uitzondering. De cao kan sinds 1 januari 2015 de loonbetalingsplicht voor een onbeperkte periode uitsluiten als de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen.Een werkgever zal wel moeten aantonen dat hiervan sprake is.

Ik word niet meer opgeroepen: is mijn contract nu beëindigd?

Nee, het 0-urencontract is gewoon een arbeidsovereenkomst en valt daardoor ook onder de bescherming van het wettelijke ontslagrecht. Een werkgever mag u dus niet simpelweg niet meer oproepen. Heeft u een contract voor bepaalde tijd? Dan eindigt uw contract op de aangegeven datum. Bij een onbepaalde tijd oproepcontract (of een contract die al meerdere keren is verlengd) dient uw werkgever toestemming te hebben om uw oproepkracht te beëindigen.