Werk
Specialisme > Arbeidsovereenkomst > Arbeidsovereenkomst | Bepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst | Bepaalde tijd

Teun heeft een arbeidsovereenkomst met zijn werkgever gesloten voor de duur van een jaar. Na 8 maanden krijgt hij een heel mooi aanbod van een andere werkgever. Hij wil graag voor deze nieuwe werkgever aan de slag. Daarvoor moet hij zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opzeggen. Mag dat? In principe eindigt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nadat de duur van het contract is verstreken.  Dat betekent dat zowel de werkgever als de werknemer niet eerder onder de arbeidsovereenkomst uit kunnen. Dit is anders als er een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Tussentijds opzegbeding

Een tussentijds opzegbeding kan op verschillende manieren worden geformuleerd.

Een voorbeeld:
De arbeidsovereenkomst kan op ieder moment zowel door de werkgever als de werknemer tussentijds worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn’. 

Als er een tussentijds opzegbeding is overeengekomen kan Teun zijn arbeidsovereenkomst met de werkgever opzeggen. Ook de werkgever kan de arbeidsovereenkomst tussentijds opzeggen, maar daarvoor heeft hij wel eerst toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter.

Geen tussentijds opzegbeding

Als er geen tussentijds opzegbeding is overeengekomen en Teun wil toch zijn arbeidsovereenkomst opzeggen, kan hij twee dingen doen:

  • Met zijn werkgever onderhandelen over een eerdere beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In de meeste gevallen zal een werkgever hiermee akkoord gaan, omdat het niet prettig is om een werknemer in dienst te houden, die eigenlijk helemaal niet meer voor het bedrijf wil werken.
  • Een verzoek indienen bij de kantonrechter voor tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Beëindigingsovereenkomst

Ook bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst is het van belang of er een tussentijds opzegbeding is overeengekomen. Als er geen tussentijds opzegbeding is overeengekomen en de werknemer tekent de beëindigingsovereenkomst, dan heeft de werknemer pas recht op een WW-uitkering als de termijn van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is verstreken. Als er wel een tussentijds opzegbeding is overeengekomen, dan heeft de werknemer wel eerder recht op WW, maar pas nadat de voor de werkgever geldende opzegtermijn is verstreken.