Familie
Specialisme > Alimentatie

Alimentatie

Er zijn twee soorten alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie. Dit wordt een bijdrage in het levensonderhoud genoemd. Een ex-partner heeft een onderhoudsverplichting richting de ander en ouders hebben een onderhoudsplicht richting hun kinderen. Op afzonderlijke pagina’s binnen deze website wordt uitleg gegeven over deze vormen.

Alimentatie wordt niet betaald

Als de alimentatie niet wordt betaald en wel vastligt in een uitspraak van een rechter, kan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen kosteloos worden ingeschakeld. Het LBIO schrijft de betaler aan met het verzoek de betaling te hervatten. Doet deze dat niet, kan er bijvoorbeeld loonbeslag worden gelegd. Meer informatie is te vinden op www.lbio.nl.

Indexering alimentatie

In de wet is bepaald dat iedere onderhoudsbijdrage ieder jaar wordt verhoogd met een bepaald percentage. Ieder jaar in november wordt dat percentage bekend gemaakt. Het nieuwe bedrag gaat dan per de volgende maand januari in. De indexering geldt voor de alimentatie die de rechter heeft vastgesteld, maar ook de alimentatie die in onderling overleg is afgesproken. De indexering is van toepassing op kinderalimentatie en partneralimentatie.

Het nieuwe bedrag is eenvoudig berekenen op de website van het LBIO.