Familie
Specialisme > Afstamming > Ontkenning en vernietiging erkenning

Ontkenning en vernietiging erkenning

Het kan voorkomen dat een kind is erkend door een vader, maar dat deze vader niet de biologisch vader blijkt te zijn.

De erkenning kan dan ongedaan worden gemaakt, zodat de echte vader het kind kan erkennen, of omdat de juridisch vader niet meer de gevolgen van dit vaderschap wil/kan dragen.

Erkenning kind vernietigen

De erkenning kan alleen vernietigd worden (ongedaan worden gemaakt) als de erkenner niet de biologische vader is. De moeder, het meerderjarige kind zelf, het minderjarige kind via een bijzonder curator (een eigen “advocaat”) en de niet-biologische vader zelf, kunnen die vernietiging verzoeken.

De vernietiging kan in de volgende situaties worden verzocht:

  • door de erkenner als blijkt dat hij het kind destijds onder dwang, door misbruik van omstandigheden of door bedrog heeft erkend. Nadat hij daar achter is gekomen, moet het verzoek binnen één jaar na dat moment het verzoek indienen;
  • door de moeder als zij kan aantonen dat zij de toestemming om te erkennen heeft gegeven onder invloed van bedrog, dwaling, bedreiging of een geestelijke stoornis. Ook dit verzoek moet binnen een jaar nadat die invloed is opgehouden worden ingediend;
  • door het kind binnen drie jaar nadat hij er achter is gekomen dat de erkenner niet de biologische vader is. Als hij daarachter komt als hij nog minderjarig is, gaat de termijn lopen vanaf de 18e verjaardag.

Vernietiging van de erkenning brengt met zich dat de vader nooit de ouder van het kind is geweest.

In een dergelijke procedure wordt automatisch een bijzonder curator aan het minderjarige kind gekoppeld. Deze komt op voor de belangen van het kind.

Ontkenning vaderschap

Als een kind tijdens een huwelijk wordt geboren, wordt de echtgenoot geacht ook de vader te zijn en daarmee automatisch ook de juridisch vader van dit kind. Blijkt deze vader niet de biologische vader (dus is het kind van iemand anders), is het mogelijk het vaderschap te ontkennen. De rechter maakt het vaderschap dan met terugwerkende kracht ongedaan.

De volgende personen kunnen een dergelijk verzoek tot ontkenning vaderschap doen:

  • de moeder, binnen 1 jaar na de geboorte van het kind;
  • de juridische vader, binnen 1 jaar nadat hij weet dat hij niet de verwekker is van het kind;
  • door het kind binnen drie jaar nadat hij er achter is gekomen dat de juridisch vader niet de biologische vader is. Als hij daarachter komt als hij nog minderjarig is, gaat de termijn lopen vanaf de 18e verjaardag.

Ontkenning van het vaderschap is niet (meer) mogelijk in 3 gevallen:

  • de juridische vader is ook de verwekker (biologische vader) van het kind
  • de juridische vader heeft ingestemd met de daad waardoor zijn echtgenote zwanger is geraakt
  • de juridische vader wist voor het huwelijk al dat zijn aanstaande echtgenote zwanger was

Is de moeder niet eerlijk geweest over de verwekker van het kind, dan is ontkenning in de laatste twee gevallen wel mogelijk.

In een dergelijke procedure wordt automatisch een bijzonder curator aan het minderjarige kind gekoppeld. Deze komt op voor de belangen van het kind.

Vaderschap uitschrijven

Als de rechtbank het vaderschap heeft ontkend of vernietigd, geldt een hoger beroepstermijn van drie maanden. Als de uitspraak na die drie maanden vaststaat, is het vaderschap definitief ontkend of vernietigd en kan dit worden ingeschreven bij de gemeente. De rechtbank stuurt de uitspraak naar de burgerlijke stand van de gemeente. De gemeente registreert dit in het geboorteregister en op de geboorteakte van het kind.