Familie
Specialisme > Afstamming > Vaststelling vaderschap

Vaststelling vaderschap

Als een kind niet door de vader is erkend, heeft het kind dus geen juridisch vader. De moeder, of het kind zelf, kan de rechtbank verzoeken het vaderschap vast te stellen.

Met die vaststelling krijgt het kind een juridisch vader en worden dezelfde rechten en plichten in het leven geroepen.

Wie kunnen het verzoek indienen:

  • de moeder: binnen vijf jaar na de geboorte van het kind. Als de identiteit van de vader later bekend wordt, bijvoorbeeld door middel van een DNA onderzoek, gaat die termijn pas vanaf de datum van de uitkomst tellen;
  • meerderjarig kind: voor het kind geldt geen termijn;
  • minderjarig kind: de bijzonder curator van het kind kan namens het kind een verzoek indienen.

Vaderschap inschrijven

Als de rechtbank het vaderschap heeft vastgesteld, geldt een hoger beroepstermijn van drie maanden. Als de uitspraak na die drie maanden vaststaat, is het vaderschap definitief vastgesteld en kan dit worden ingeschreven bij de gemeente. De rechtbank stuurt de uitspraak naar de burgerlijke stand van de gemeente. De gemeente verwerkt dit vaderschap in het geboorteregister en op de geboorteakte van het kind.