Familie
Specialisme > Afstamming > Erkenning

Erkenning

Kinderen worden meestal door de vader erkend, tegelijk met de aangifte van de geboorte van het kind bij de gemeente, of al tijdens de zwangerschap. Hiermee wordt de juridische band tussen vader en kind gecreëerd. De moeder waaruit het kind wordt geboren is automatisch juridisch ouder van het kind, en hoeft dus niets te regelen. Ook degene die het kind niet heeft verwekt (en dus geen biologisch ouder is) kan het kind erkennen. Daarvoor gelden wel andere voorwaarden.

Het juridisch ouderschap houdt in dat de ouder recht heeft op omgang met het kind, informatie over het kind en betrokkenheid bij beslissingen over het kind. Ook ontstaat dan de plicht tot het meebetalen aan de kosten van de verzorging en opvoeding van het kind (alimentatie). Het kind heeft ook recht op omgang met de ouder. Daarnaast heeft erkenning gevolgen voor het erfrecht, nationaliteit en de achternaam van het kind.

Als de vader het kind erkend heeft, geeft hem dat ook het recht om te procederen als de moeder niet meewerkt aan een omgangsregeling of het verstrekken van informatie. De moeder heeft door erkenning de mogelijkheid alimentatie af te dwingen en te procederen over een omgangsregeling.

Als de erkenning na 1 januari 2023 plaatsvindt, krijgt de vader ook direct het ouderlijk gezag over dat kind. Lees meer op de blog Automatisch gezamenlijk gezag na 1 januari 2023.