Familie
Specialisme > Afstamming

Afstamming

Het afstammingsrecht regelt de biologische verwantschap en de juridische relatie tussen het kind en de ouders. In het afstammingsrecht wordt er een onderscheid gemaakt tussen de biologisch ouder en de juridische ouder. De biologische ouder is de verwekker van het kind, maar niet altijd de juridische ouder. Als de biologische ouder niet is gehuwd of geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind is aangegaan, heeft deze ouder geen rechten. De biologisch vader staat dan niet in familierechtelijke betrekking tot het kind. De wet kent meerdere mogelijkheden om het juridisch ouderschap en de daarbij behorende familierechtelijke betrekking vast te stellen, of juist te “verwijderen”.

Juridisch ouder wordt iemand vanzelf indien het kind binnen een huwelijk wordt geboren. Een juridisch ouder hoeft niet de biologische ouder te zijn. Dit betekent dat indien de moeder van het kind met een man is getrouwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan met iemand die niet de biologisch vader van het kind is, wel juridisch ouder is.

Als het kind buiten het huwelijk wordt geboren, heeft de biologische ouder de mogelijkheid om het kind te erkennen. Door het erkennen wordt de biologisch ouder juridisch ouder en komt deze persoon in familierechtelijke betrekking tot het kind te staan. Als de biologische ouder het kind wil erkennen, moet hij wel voorafgaand toestemming van de moeder te hebben.

Indien de moeder van het kind niet de toestemming voor de erkenning geeft, kan de biologisch ouder om vervangende toestemming voor erkenning aan de rechter verzoeken.