Familie
Specialisme > Afstamming

Afstamming

Het afstammingsrecht regelt de biologische en juridische relatie tussen het kind en de ouders.

In het afstammingsrecht wordt er een onderscheid gemaakt tussen de biologische ouder en de juridische ouder. De biologische ouder is de verwekker van het kind, maar niet altijd de juridische ouder. Als de biologische ouder niet is getrouwd is met of geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind is aangegaan, heeft deze biologische ouder niet automatisch rechten. De biologische ouder staat dan niet in familierechtelijke betrekking tot het kind.

De wet kent meerdere mogelijkheden om het juridisch ouderschap en de daarbij behorende familierechtelijke betrekking vast te stellen, of juist te “verwijderen”.

Iemand wordt vanzelf juridische ouder van een kind, als dat kind binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren. Of, als een kind daarvóór is geboren, maar toen wel is erkend door degene waarmee de moeder trouwt / het partnerschap aangaat. De juridische ouder hoeft niet perse de biologische ouder te zijn; ook iemand anders kan het kind erkennen, of door huwelijk / partnerschap de juridische ouder worden.

Als het kind buiten een huwelijk / geregistreerd partnerschap wordt geboren, heeft de biologische ouder de mogelijkheid om het kind te erkennen. Door het erkennen wordt de biologische ouder ook de juridische ouder en komt deze persoon in familierechtelijke betrekking tot het kind te staan. Als de biologische ouder het kind wil erkennen, moet hij wel voorafgaand toestemming van de moeder te hebben.

Als de moeder van het kind niet de toestemming voor de erkenning geeft, kan de biologisch ouder om vervangende toestemming voor erkenning aan de rechter verzoeken.