Contract
Specialisme > Aansprakelijkheid > Wanprestatie > Vervangende schadevergoeding

Vervangende schadevergoeding

Als u een overeenkomst heeft gesloten en de ander komt zijn afspraken niet na, zijn er verschillende mogelijkheden (zie: Niet nakomen overeenkomst en wanprestatie). Een van die mogelijkheden is het vorderen van schadevergoeding. Let op: schadevergoeding kan alleen worden gevorderd als het de schuld is of het voor risico van de ander komt dat hij zijn afspraak niet is nagekomen.

Vervangende schadevergoeding

Als de ander zijn afspraken niet meer kan nakomen of u wilt niet meer dat hij zijn afspraken nakomt, kan u aan de ander aangeven dat u in plaats daarvan schadevergoeding vraagt. Dit heet ‘vervangende schadevergoeding’. Vanaf dat moment hoeft de ander zijn afspraak niet meer na te komen en moet hij u schadevergoeding betalen.

Aanvullende schadevergoeding

Het kan ook zijn dat de ander zijn afspraak wel is nagekomen, maar dat dit te laat is gebeurd, waardoor u schade heeft geleden. U kunt dan de schade die u heeft geleden bij de ander vorderen. Dit heet ‘aanvullende schadevergoeding’.

Hulp bij schade

Voor advies over het vorderen van schadevergoeding, kunt u contact opnemen met een van onze specialisten.