Contract

Wanprestatie

Het komt regelmatig voor dat afspraken niet worden nagekomen. Dit kan erg vervelend zijn en vaak kost het ook nog eens geld dat de ander de overeenkomst of afspraak niet nakomt. Zo kan het zijn dat u doordat de ander zijn afspraken niet nakomt in feite teveel geld heeft betaald. Ook kan het zijn dat u zelf een probleem krijgt met iemand anders omdat u vervolgens uw afspraak ook niet kunt nakomen.

Als de ander een bepaalde afspraak niet nakomt, schiet hij tekort in het nakomen van de overeenkomst. Als dat ook aan de ander kan worden toegerekend (het is zijn schuld of het komt voor zijn risico), is er sprake van wanprestatie.

Bij het niet nakomen van een overeenkomst zijn er verschillende mogelijkheden:

  • vorderen dat de andere partij zijn afspraken alsnog nakomt (eventueel: schadevergoeding vorderen die u heeft geleden doordat de ander niet op tijd zijn afspraken is nagekomen);
  • schadevergoeding vorderen in plaats van nakoming van de afspraak/overeenkomst;
  • de overeenkomst ontbinden (eventueel: schadevergoeding vorderen omdat de andere partij de afspraak niet is nagekomen en u daardoor schade heeft geleden doordat de overeenkomst niet is nagekomen, maar ontbonden);
  • opschorten van het uitvoeren van uw afspraken bij de overeenkomst, zolang de ander zijn afspraken niet nakomt.

Van welke mogelijkheid u het beste gebruik kunt maken en op welke manier, hangt af van wat u wilt bereiken. Wij kunnen u adviseren over wat u in uw specifieke geval het beste kunt doen.