Contract

Wanprestatie

Er is sprake van wanprestatie of contractbreuk als een van beide partijen in een overeenkomst een gedeelte va de overeenkomst niet (helemaal) nakomt. Ook is er sprake van wanprestatie als een van de partijen een gedeelte van de overeenkomst niet nakomt.

Men komt afspraken niet altijd op een correcte manier na. Dit kan erg vervelend zijn en vaak kost het ook nog eens geld dat de ander de overeenkomst of afspraak niet nakomt. Zo kan het zijn dat u doordat de ander zijn afspraken niet nakomt in feite teveel geld heeft betaald. Ook kan het zijn dat u zelf een probleem krijgt met iemand anders omdat u vervolgens uw afspraak ook niet kunt nakomen.

Als de ander een bepaalde afspraak niet nakomt, schiet hij tekort in het nakomen van de overeenkomst. Als dat ook aan de ander kan worden toegerekend (het is zijn schuld of het komt voor zijn risico), is er sprake van wanprestatie.

Bij het niet nakomen van een overeenkomst zijn er verschillende mogelijkheden:

Van welke mogelijkheid u het beste gebruik kunt maken en op welke manier, hangt af van wat u wilt bereiken. Wij kunnen u adviseren over wat u in uw specifieke geval het beste kunt doen. Neem vrijblijvend contact met ons op, zodat we aan de hand van uw situatie kunnen bekijken hoe we u het beste kunnen helpen.