Contract
Specialisme > Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Als iemand aansprakelijk is gesteld, heeft die persoon tegenover de schuldenaar een verplichting om een schadevergoeding te betalen of is hij verplicht bepaalde prestaties te verrichten. Iemand kan aansprakelijk zijn op grond van een contract of overeenkomst, op grond van de wet of uit onrechtmatige daad.

De aansprakelijkheid kan worden verdeeld in drie categorieën. Deze zijn:

  • Aansprakelijkheid voor eigen gedragingen.

Degene die de gedragingen heeft verricht is hier beginsel aansprakelijk voor. Denk bijvoorbeeld aan wanprestatie of het plegen van een onrechtmatige daad.

  • Aansprakelijkheid voor anderen.

Het is ook mogelijk om aansprakelijk te zijn voor gedragingen verricht door iemand anders. Een werkgever is bijvoorbeeld in beginsel aansprakelijk voor de gedragingen die zijn werknemer verricht.

  • Aansprakelijkheid voor overige zaken.

Ook is het mogelijk om aansprakelijk te zijn voor zaken. Een dier valt bijvoorbeeld onder het kopje ‘zaken’. Het baasje van een hond kan bijvoorbeeld aansprakelijk zijn wanneer de hond een voorbijganger bijt.