Specialisme

Allerlei aspecten van een partnerschap (gehuwd of ongehuwd), worden pas belangrijk en ook tastbaar als de relatie eindigt. Geschillen rond een omgangsregeling, afstamming, vaderschap, gezag, kinder- en partneralimentatie, en de scheiding an sich: het familierecht bestrijkt veel onderwerpen.

Het huurrecht is een samenstel van regels op het gebied van huur en regelt de verhouding tussen een verhuurder en een huurder. Huur is de overeenkomst waarbij de verhuurder de verplichting op zich neemt aan de huurder een zaak of gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken.

Het arbeidsrecht regelt de verhoudingen tussen werkgever en werknemer. Zoekt u een advocaat op het gebied van arbeidsrecht? Wij staan zowel werkgevers als werknemers in geschillen binnen arbeidssituaties.

Het verbintenissenrecht regelt de verhoudingen tussen twee of meer personen als het gaat om contractuele afspraken. Zodra u een contract/overeenkomst aan gaat met een particulier of een bedrijf, is er sprake van een verbintenis. Als partijen zich niet aan de afspraken houden (er wordt bijvoorbeeld niet betaald) dan kunt u diverse juridische middelen inzetten.

Ieder kan op enig moment in aanraking komen met justitie: variërend van een ruzie in het uitgaansleven, tot een invordering van een rijbewijs wegens te hard rijden. Het strafrechtsysteem is omvangrijk en overweldigend: specialistische bijstand is een pré.

Is uw uitkering afgewezen of stopgezet? In dat geval dient u binnen de 6 weken bezwaar (of beroep) aan te tekenen. Ons kantoor kan u daarbij helpen, zodat de kans dat u alsnog uw uitkering krijgt groter is.