Terug naar overzicht

Samenwonen in een huurwoning

Het is tegenwoordig haast ondoenlijk om een huurwoning te verkrijgen, waardoor samenwonen aan populariteit wint. Samenwonen houdt echter niet per se in dat er een affectieve relatie bestaat. Tegenwoordig kunnen samenwoners ook gewoonweg hun financiële krachten willen bundelen om wel in aanmerking te komen voor een huurwoning. Een ander voorbeeld in deze tijd zijn kinderen die langer thuiswonend zijn. In al deze gevallen moet de vorm van samenwonen in een huurwoning echter wel binnen de grenzen van de huurrelatie vallen.

Medehuur

Medehuurderschap kan automatisch, contractueel en op verzoek van een samenlever worden verkregen. In het geval dat er sprake is van medehuurderschap geeft deze status de huurders gelijke rechten, maar tegelijkertijd ook dezelfde verplichtingen. Zo zijn de medehuurders vrijwel altijd ‘hoofdelijk’ (zijnde: ieder apart) aansprakelijkheid voor het betalen van de volledige huur.

Automatisch

Van medehuur is van rechtswege (‘automatisch’) sprake zijn als er sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Er zijn hiervoor dus geen inspanningen vanuit de (originele) huurder of de verhuurder vereist. Verder is van belang dat een eenmaal verkregen medehuurderschap niet vervalt doordat de huurders scheiden of uit elkaar gaan. Beëindiging van de huur voor de medehuurder die niet op het huurcontract staat vindt wel plaats wanneer er geen sprake (meer) is van hoofdverblijf.

Contractueel

Medehuur kan echter ook contractueel worden afgesproken. In dat geval moeten beide huurders het huurcontract ondertekenen. Deze vorm lijkt sterk op automatische medehuur, behalve met betrekking tot het opzeggen van het contract. In het geval dat er twee contractuele (mede)huurders bestaan, moet de verhuurder bij opzegging van de huur beide huurders betrekken.

Samenlever

De samenwoner die geen huwelijk of geregisterd partnerschap heeft met de huurder moet zich tot de rechter wenden. Het daarmee verkrijgen van medehuurderschap is evenwel niet eenvoudig. Vereist is namelijk dat er tussen de samenlevers sinds minstens 2 jaar sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Daarnaast moet de beoogde medehuurder kunnen garanderen dat hij geldende huurprijs kan voldoen. Dit mede vanwege de ‘hoofdelijke’ aansprakelijkheid die volgt. Tot slot bestaat er een uitzondering voor het geval dat medehuur een vooropgezet plan is.

In gebruik geven

Samenwoning kan ook plaatsvinden door ingebruikgeving aan een ander, denk aan het uit de brand helpen van een kind of een goede vriend. Let hierbij wel op dat de huurovereenkomst dit kan uitsluiten. Overigens is ingebruikgeving aan een ander niet geheel zonder risico. Zo oordeelde de rechtbank recentelijk dat dit zelfs kan leiden tot beëindiging van de huur. In casu gaf een moeder de huurwoning in gebruik aan haar zoon, zonder dat zij zelf haar hoofdverblijf in het gehuurde had. Nu het niet in hebben van hoofdverblijf in strijd is met de wet, oordeelde de rechtbank dat de huur kon worden beëindigd.[1]

Contact

Bij vragen over samenwonen in een huurwoning kan ons kantoor u van advies voorzien. Daarnaast kunnen wij u in het voortraject, maar ook bij een eventuele procedure bijstaan.

[1] Rechtbank Rotterdam 13 januari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:550.