Terug naar overzicht

Vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering

Ondernemers en particulieren

Iedereen met een rechtsbijstandverzekering heeft recht op vrije keuze van een advocaat. Hierbij gaat het om alle procedures, dus ook voor de procedures waar procesvertegenwoordiging niet verplicht is. Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat rechtsbijstandverzekeraars hun verzekerden altijd een vrije advocaatkeuze moeten bieden bij een procedure. Dit geldt voor zowel ondernemers als particulieren.

Wat valt onder het begrip ‘procedure’?

De vrije advocaatkeuze geldt alleen voor een procedure. Dit geldt ook voor een (administratieve) procedure bij het UWV. Bent u gedagvaard in een civiele procedure? Dan kunt u zich bij laten staan door een advocaat van ons kantoor. Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van het UWV (bijvoorbeeld tegen een afwijzing van een WIA-uitkering)? Ook dan kunt u zich bij laten staan door een advocaat van ons kantoor. De kosten van rechtsbijstand worden in dat geval betaald door uw rechtsbijstandverzekeraar. Afhankelijk van uw eigen verzekering bent u slechts een eigen risico verschuldigd.

Vrije keuze aan voorwaarden gebonden

Voordat u een externe advocaat inschakelt, adviseren wij u eerst uw polisvoorwaarden goed door te nemen. Hoewel toestemming in principe een formaliteit is, loopt u wel het risico dat de kosten niet worden vergoed indien de procedure van uw verzekeraar niet wordt gevolgd. Pas nadat u toestemming heeft van uw verzekeraar, kunt u een externe advocaat inschakelen. Een verzekeraar mag echter niet zoveel drempels opwerpen dat een verzekerde eigenlijk zijn vrije advocaatkeuze wordt ontnomen. Voorop staat immers dat de belangen van de verzekerde ruim dienen te worden beschermd.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering?

Wilt u uw zaak door een advocaat laten behandelen met specialistische kennis? Wilt u direct contact met uw behandelaar en aandacht voor uw zaak? De advocaten van ons kantoor staan u graag bij. Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Bel vrijblijvend naar 071-3610900 of stuur een mail naar kantoor@bosadvocaten.nl.