Partneralimentatie: berekenen of wijzigen

Partneralimentatie komt voort uit de wettelijke plicht voor echtgenoten om voor elkaar te zorgen. Deze plicht wordt geacht voort te duren na het huwelijk. Dat betekent dat er bij echtscheiding afspraken moeten worden gemaakt over de invulling van deze zorgplicht. Dit gebeurt in de vorm van partneralimentatie.

Voor partneralimentatie zijn drie factoren van belang:

  • de behoefte: hoeveel heeft de alimentatiegerechtigde nodig om de kosten van zijn/haar levensonderhoud te kunnen dragen?
  • de behoeftigheid: in welk deel van de behoefte kan de alimentatiegerechtigde zelf voorzien met bijvoorbeeld eigen inkomen, inkomen uit vermogen, etc.?
  • de draagkracht: is de alimentatieplichtige in staat het verschil tussen de behoefte en de behoeftigheid aan te vullen en zo ja, voor welk deel?

Partneralimentatie is alleen mogelijk voor partners die getrouwd zijn geweest, of een geregistreerd partnerschap hebben gehad. Voor samenlevers bestaat geen wettelijk recht op partneralimentatie. Dat kan echter wel worden afgesproken bij het uit elkaar gaan, maar daar gelden (fiscaal) andere regels voor.

Partneralimentatie afspreken

Er zijn verschillende afspraken mogelijk. U kunt afspreken dat er geen partneralimentatie wordt betaalt, omdat u bijvoorbeeld allebei een ongeveer gelijk inkomensniveau hebt. U kunt ook afspreken dat er weliswaar alimentatie wordt betaalt, maar korter dan de wettelijke duur van 12 jaar, of in een afbouwconstructie (bijvoorbeeld een jaarlijkse verlaging). Een afkoop van de alimentatie heeft soms de voorkeur en kan op verschillende manieren: een geldbedrag ineens, in delen, het storten van een afkoopsom in een lijfrentepolis, in natura of ter compensatie van overbedeling.

Partneralimentatie is voor de alimentatieplichtige fiscaal aftrekbaar en geldt voor de ontvanger als inkomen waar belasting over moet worden betaald.

De regels rond partneralimentatie zijn in ontwikkeling. De politiek is voorstander van beperking van de wettelijke termijn van 12 jaar naar 5 jaar. Wij houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Partneralimentatie wijzigen

Het kan zo zijn dat de tijdens de scheiding gemaakte afspraken niet meer voldoen. Bijvoorbeeld omdat de draagkracht wijzigt, of de behoeftigheid. In dat geval is het raadzaam zo snel mogelijk advies bij ons in te winnen, omdat wij door onze ruime proceservaring voor u kunnen inschatten of het kansrijk is wijziging van de alimentatie te verzoeken.

Neem gerust vrijblijvend contact op met:

mr. H.W. Bos-Hagens (contact)
mr. E.M. Kooij (contact)