Ouderschapsplan

In een ouderschapsplan worden alle afspraken rond de kinderen vastgelegd. Een ouderschapsplan is verplicht voor ouders die willen scheiden. Ook zonder huwelijk wordt door rechters aanbevolen toch te proberen afspraken rond de kinderen in een ouderschapsplan vast te leggen.

De afspraken die worden vastgelegd zijn bijvoorbeeld:

  • Alimentatie
  • Omgangsregeling
  • Verdeling vakanties
  • Sport en hobby
  • Hoe de ouders elkaar betrekken bij het dagelijks leven en belangrijke beslissingen
  • etc.

Soms lukt het niet in onderling overleg afspraken te maken over de kinderen. Dan moet de rechter knopen doorhakken, soms na advies van de Raad voor de Kinderbescherming. Zie voor meer informatie over deze procedures de pagina Erkenning, gezag en omgang.

Specialist:
mr. E.M. Kooij (contact)