Kinderalimentatie: berekenen of wijzigen

Als ouder heeft u de wettelijke plicht financieel voor uw kind te zorgen. Hoe u dit kunt regelen, leest u hieronder en in onze blogs.

Berekenen en vastleggen

Voor het berekenen van kinderalimentatie zijn veel regels. Een landelijk overleg van rechters heeft de zogeheten Tremanormen ontwikkeld. Vooral sinds 2013 zijn er veel wijzigingen gekomen, ook fiscaal. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de manier waarop kinderalimentatie wordt berekend. Hoewel de insteek was de rekenwijze te vereenvoudigen, zijn er inmiddels zoveel uitzonderingen ontwikkeld in de rechtspraak, dat het alimentatierekenen écht specialistenwerk is.

De kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van een aantal factoren: de behoefte van het kind (wat heeft het kind nodig) en de draagkracht van beide ouders daarin bij te dragen. Van belang is ook de verdeling van de zorg over het kind en de eventuele schuldenlast van de ouders.

Als u geen alimentatie ontvangt, kunt u met behulp van een advocaat een verzoek indienen bij de rechtbank om dit door de rechter vast te laten stellen.

Wijzigen

Het kan zijn dat er al een alimentatieplicht is, maar dat deze moet worden gewijzigd. Dit doordat de alimentatieplichtige bijvoorbeeld geen inkomen meer heeft, of juist meer inkomen heeft gekregen. Ook aan de zijde van de ontvanger kunnen veranderingen zijn die een wijziging van de alimentatie nodig maken (hertrouwen, veranderde draagkracht). Lees alles omtrent het wijzigen van alimentatie de blog van mr. Marjolein Kooij “Wijziging van alimentatie: hoe werkt dat?

Het is van belang dat u een gespecialiseerde advocaat inschakelt bij deze kwesties. Wij kennen als ervaren procesadvocaat de regelgeving en actuele rechtspraak rond alimentatie en kunnen u gedegen adviseren over úw situatie. Een automatisch rekenprogramma op internet, kan dat niet.

Neem vrijblijvend contact op met:

mr. E.M. Kooij (contact)