Convenant

Een convenant wordt meestal opgemaakt in het kader van een echtscheiding. In een convenant worden de afspraken vastgelegd die u en uw aanstaande ex-partner maken in het kader van de scheiding. Ook als u niet getrouwd bent geweest, kunt u samen een convenant opmaken.Voorbeelden van afspraken die worden vastgelegd zijn:

  • Hoe de inboedel wordt verdeeld;
  • Wie in het huis blijft wonen en wie daarvan tot wanneer de lasten blijft betalen;
  • Of er partneralimentatie wordt betaald, en zo ja, hoeveel en onder welke voorwaarden;
  • Wat er met het opgebouwde pensioen wordt gedaan;
  • Hoe de gezamenlijke onderneming wordt verdeeld;
  • Hoe schulden worden verdeeld;
  • etc.

De afspraken die in dit convenant staan, zijn bindend. U moet zich allebei dus aan die afspraken houden. Een convenant wordt of door uw gezamenlijke advocaat opgemaakt, of in overleg tussen uw beider advocaten. De afspraken rond de kinderen worden vastgelegd in het ouderschapsplan.

Worden afspraken uit het convenant niet nagekomen? Wilt u een convenant opstellen? Neem vrijblijvend contact op met:

Specialisten:
mr. H.W. Bos-Hagens (contact)
mr. E.M. Kooij (contact)