Overige kosten

Voor een procedure bent u griffierecht verschuldigd. Dit is het “entreegeld” van de rechtbank. Per soort procedure is dit bedrag verschillend. Actuele bedragen kunt u vinden op deze pagina van de rechtbank. Als u een toevoeging heeft, worden deze bedragen lager (‘Griffierecht onvermogenden’).

Daarnaast kan het nodig zijn een deurwaarder in te schakelen. Als u een toevoeging heeft, betaalt de overheid deze kosten. Soms is een uittreksel uit de burgerlijke stand nodig (geboorteakte, huwelijksakte). Deze kosten komen voor uw eigen rekening.