Terug naar overzicht

Ontslag op staande voet | verkopen van bedrijfseigendommen

De verdere opkomst van verkoopplatformen als Vinted of Marktplaats heeft klaarblijkelijk een arbeidsrechtelijke keerzijde. In de afgelopen jaren heeft de rechtspraak meerdere ontslagzaken behandeld waarbij het (online) verkopen van bedrijfseigendommen centraal stond. Hierbij een korte inkijk in de praktijk.

Spraakmakende voorbeelden

Ten eerste een werknemer die circa 200 ventilatoren van zijn werkgever – via Marktplaats – verkocht. Via (onder andere) het gebruik van de zakelijke mobiele telefoon kwam het handelen van de werknemer aan het licht.[1] In de tweede plaats een werknemer die op eigen houtje een hekwerk van zijn werkgever verkocht zonder dat de werkgever hier iets vanaf wist. De werkgever heeft dit na onderzoek te hebben verricht uiteindelijk moeten vernemen van vijf (oud) werknemers.[2]

Ten derde een werknemer die – via Vinted – een veelvoud aan schoenen uit het assortiment van de werkgever verkoopt en de opbrengst hiervan zelf opstrijkt. Opvallend genoeg kwam de werkgever achter dit handelen door zelf (anoniem) een paar schoenen bij die werknemer te kopen.[3] Tot slot een werknemer die zich samples van de werkgever heeft toegeëigend met het doel deze te verkopen. Ditmaal heeft een onderzoeksbureau aan de hand van beeldmateriaal het handelen van de werknemer in kaart kunnen brengen.[4]

Uitwerking

In al deze gevallen is de werkgever na ontdekking van het verkopen van bedrijfseigendommen overgegaan tot het afgeven van een ontslag op staande voet. Driemaal oordeelt de rechtbank dat het ontslag op staande voet terecht is. In dat kader is van belang dat de werkgever de (juridische) aspecten van een ontslag op staande voet in het oog moet houden, maar – afhankelijk van de omstandigheden – wel ruimte moet krijgen om een eventueel noodzakelijk onderzoek te verrichten.

Uit de tweede uitspraak blijkt dat het doel waarmee de bedrijfseigendommen worden weggenomen in de weg kan staan aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Volgens de rechter was doorslaggevend dat niet is gebleken dat de werknemer voornemens was om zijn omgeving te verrijken ten koste van de werkgever. Een werkgever dient de beweegreden van de werknemer dus in ogenschouw te nemen.

Aldus

Uit de beschouwde rechtspraak blijkt dat vindingrijkheid van de werkgever doorgaans wordt beloond. Niettemin dient een werkgever een deugdelijk onderzoek te (laten) verrichten, waarbij ook het standpunt van de werknemer moet worden meegewogen. Een vanuit praktijk oogpunt logisch ontslag op staande voet, staat niet per definitie gelijk aan een rechtsgeldig ontslag. De werkgever moet de juridische kant van een ontslag op staande voet dus in het oog houden. Temeer nu een onterecht ontslag op staande voet betekent dat de werkgever ernstig verwijtbaar handelt en daarmee schadeplichtig kan zijn.

Contact

Heeft u vragen over een (dreigend) ontslag op staande voet bijvoorbeeld wegens het verkopen van bedrijfseigendommen, neem dan contact op met ons kantoor. Wij kunnen u adviseren met betrekking tot de te nemen (juridische) stappen.

[1] Rechtbank Gelderland 23 april 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:3288.

[2] Rechtbank Limburg 12 juli 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:5538.

[3] Rechtbank Midden-Nederland 16 december 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:5431.

[4] Rechtbank Noord-Holland 21 februari 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:1210.