Terug naar overzicht

Ontslag op staande voet | het mededelen

Een ontslag op staande voet vereist voortvarend handelen van de werkgever. Dit geldt voor het geven van een ontslag, maar ook voor de mededeling daartoe. Een werkgever kiest er veelal voor om deze mededeling in ‘een ontslagbrief’ neer te zetten. De praktijk wijst echter uit dat niet iedere ontslagbrief juridisch juist is geschreven. Het mededelen van een ontslag op staande voet behoeft dus (nadere) uitleg.

Doel

De wet geeft aan dat een werkgever onverwijld de dringende reden van het ontslag op staande voet moet mededelen. Het doel hiervan is dat de reden voor de directe beëindiging van het dienstverband voor de werknemer duidelijk is. Verder kan een werknemer op basis van de gegeven reden bedenken of hij zich kan én wil verzetten tegen het ontslag op staande voet.[1]

Omvang

Naast het verschaffen van duidelijkheid aan de werknemer heeft de mededeling ook nog een andere (juridische) functie. Zo bepaalt de mededeling van de werkgever de omvang van de (eventuele) discussie. Anders gezegd; als de werknemer zich tegen het ontslag op staande voet verzet, dan moet de werkgever de aangevoerde dringende reden in de procedure bewijzen. De rechter kan het ontslag op staande voet aldus niet op een andere grond toewijzen.[2]

Termen

In veel gevallen zal de werkgever na (of gelijktijdig met) het geven van een ontslag op staande voet een brief naar de werknemer sturen. In deze brief staan de omstandigheden die de werkgever ten grondslag legt aan het gegeven ontslag op staande voet, denk aan een werknemer die steelt of fraudeert.

Let wel op, de term diefstal heeft (zoals u zult weten) ook een strafrechtelijk uitleg. Voorheen moest een werkgever strafrechtelijke termen in de ontslagbrief ook aan de hand van het strafrecht bewijzen. Deze ‘objectieve’ interpretatie vanuit de rechtspraak bezorgde menig werkgever (bewijs)problemen. Tegenwoordig hanteert de rechtspraak (in principe) de subjectieve uitleg, wat betekent dat de (redelijke) uitleg van partijen – en met name die van de werkgever – centraal staat. Dit betekent alleen niet dat een werkgever die strafrechtelijke termen gebruikt geen risico (meer) loopt. De uitleg van de werkgever is namelijk nog altijd van belang voor omvang van de discussie. Om die reden doet een werkgever er goed aan om de dringende reden zo feitelijk mogelijk te verwoorden, zodat duidelijk is hoe de werkgever de omstandigheden waardeert.

Aanstonds duidelijk

Moet een werkgever dan altijd een ontslagbrief sturen na een gegeven ontslag op staande voet? Nee. Er bestaan zogenaamde ‘uitzonderlijke gevallen’ waarbij het voor een werknemer aanstonds (‘meteen’) duidelijk is om welke reden de werkgever hem per direct ontslaat. Denkbaar is het geval dat een werkgever een werknemer op heterdaad betrapt op diefstal. Ook in dit geval geldt evenwel; het schrijven van een goede ontslagbrief is minder risicovol, dan het nalaten hiervan. Betracht dus zorg bij de mededeling van het ontslag op staande voet.

Contact

Nu de praktijk uitwijst dat niet iedere ontslagbrief juridisch juist is geschreven, moet een werkgever zijn woorden zorgvuldig kiezen. Een ontslag op staande voet kan bij de rechter namelijk vallen of staan met de termen die in de ontslagbrief staan. Ons kantoor kan in dat kader zowel de werkgever als de werknemer van juridische bijstand voorzien.

[1] Hoge Raad 23 april 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0939, r .o. 3.2.

[2] Hoge Raad 7 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3126, r.o. 3.3.