Terug naar overzicht

OM-strafbeschikking | gratis gesprek met advocaat

Vanaf 1 april 2021 kan een verdachte die wordt uitgenodigd voor een zogeheten OM-zitting een gratis gesprek met een advocaat krijgen. Als een verdachte voor een OM-zitting wordt opgeroepen krijgt de verdachte een strafbeschikking aangeboden. Als de verdachte de strafbeschikking accepteert, erkent hij de schuld van het begane strafbare feit. Van dit strafbare feit wordt veelal een aantekening op het strafblad van gemaakt.

Strafbeschikking

Het opleggen van een strafbeschikking is mogelijk bij overtredingen en misdrijven waarbij maximaal 6 jaar gevangenisstraf opgelegd kan worden. De aangeboden strafbeschikking wordt veelal aangeboden in de vorm van een taakstraf, een geldboete, een schadevergoeding en/of een ontzegging van de rijbevoegdheid. Omdat dit serieuze gevolgen zijn, is het van belang om te worden bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat.

Voordat de strafbeschikking door de Officier van Justitie wordt aangeboden, wordt de verdachte in de meeste gevallen door de officier verhoord. De verdachte heeft de mogelijkheid om gratis een advocaat te spreken voorafgaand aan de zitting. Dit gesprek kan telefonisch, via videoverbinding of in het echt plaatsvinden.

Op de brief die de verdachte van het Openbaar Ministerie krijgt, staat beschreven of hij in aanmerking komt voor het gratis gesprek. In de brief staat het telefoonnummer van de Piketafdeling van de Raad voor Rechtsbijstand, die verwijst naar een advocaat die op dat moment piketdienst heeft.

Advocaat(keuze)

Het staat de verdachte ook vrij om zelf een advocaat te benaderen. De enige voorwaarde is dan wel dat deze advocaat geregistreerd staat bij de Raad voor Rechtsbijstand. Mr. Kooij heeft zo’n registratie en kan u dus een gratis eerste gesprek aanbieden.

Contact

Heeft u vragen over een (gesprek voor een) strafbeschikking of wilt u bijstand tijdens een strafbeschikkingsprocedure? Neem dan vrijblijvend contact op via 071-36 10 900 of e.m.kooij@bosadvocaten.nl.