Terug naar overzicht

Officiële waarschuwing

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Niet iedere fout leent zich echter voor een ontslag (op staande voet). Aan de andere kant wil een werkgever wel het ‘signaal’ afgeven dat een dergelijk handelen van de werknemer niet de bedoeling is. In dat geval grijpt een werkgever in veel gevallen naar het afgeven van een officiële waarschuwing. Een gewaarschuwde werknemer telt immers (de volgende keer) voor twee. Hoe zit het nu eigenlijk met de officiële waarschuwing?

Kleine incidenten

Een werkgever die diefstal of fraude op de werkvloer constateert ziet vrijwel altijd aanleiding om een verstrekkende maatregel als ontslag te nemen. Een officiële waarschuwing dekt in dat geval dus niet de lading. Sterker nog, de ‘grens’ die een officiële waarschuwing stelt zou heel ver komen te liggen als de stelende werknemer in dienst mag blijven. Oftewel het geven van een officiële waarschuwing is voor het geval dat een werknemer zich ‘misdraagt’ en dit gedrag in de toekomst moet veranderen. U kunt hierbij denken aan te laat komen of werken onder invloed.

Kenbaarheid

De officiële waarschuwing staat niet in de wet geschreven en heeft daarmee geen ‘strak’ kader. Wel is het een middel voor de werkgever om aan te geven wat hij wel en/of niet toelaatbaar vindt. Een werkgever moet dus wel duidelijk zijn grenzen aangeven. Op het moment dat het de werknemer niet duidelijk is wat het gewenste gedrag is, zal het ongewenste gedrag immers niet snel veranderen. Daarnaast kan een werknemer eventuele onduidelijkheid aangrijpen in het geval dat de kwestie voor de rechter komt.

Consequent

Een andere valkuil voor de werkgever is dat deze niet consequent waarschuwt. Een werkgever moet dus eigenlijk iedere werknemer die te laat komt hierop aanspreken en daarmee ook de goed functionerende of aimabele werknemer. Een werkgever moet zich er aldus van bewust zijn van het feit dat hij bij een bepaald gedrag consequent moet handelen. Doet de werkgever dit niet, dan kan dit aanleiding geven voor een werknemer om zich tegen de officiële waarschuwing te verzetten.

Alternatief motief

In de praktijk ziet de werkgever die een officiële waarschuwing uitdeelt dit vaak als een ‘opstapje’ naar meer. Dit houdt in dat de werkgever een werknemer die herhaaldelijk dezelfde fout maakt telkens waarschuwt. Hoewel de waarschuwingen eerder nog ‘sturend’ waren, kan de maat bij de werkgever op een zeker moment vol zitten. Bij dit laatste krijgen de officiële waarschuwingen ook meer de functie van ‘dossieropbouw’. ‘Hoe meer hoe beter’ lijkt dan de gedachte van een werkgever. In zekere zin klopt het dat het herhaaldelijk wijzen op onwenselijk gedrag gewicht in de schaal kan leggen. Echter, blijft het raadzaam om als werkgever geen ‘getal aan te houden’, maar maatwerk te leveren. Een officiële waarschuwing heeft blijkens de rechtspraak namelijk wel een ‘houdbaarheidsdatum’. Dit betekent dat een werknemer niet oneindig herinnerd kan worden aan dat ene incident jaren geleden.

Contact

In het geval dat u geconfronteerd wordt met een officiële waarschuwing kunt u contact opnemen met ons kantoor. Ons kantoor fungeert als sparringpartner voor de werkgever die een officiële waarschuwing wil geven en voor de werknemer bij het onterecht ontvangen hiervan.