Terug naar overzicht

Nieuw in 2017: een incassopauze

Een schuldenlast kan overweldigend zijn. Vooral als elke dag nieuwe aanmaningen, verhogingen of deurwaardersexploten op de deurmat vallen. Het is lastig om dat te doorbreken en hulp te zoeken, omdat in die tussentijd vaak weer nieuwe schulden ontstaan. Het kabinet heeft een zogeheten ‘breed moratorium’ opgesteld: een incassopauze. Hierna wordt uitgelegd wat dit precies inhoudt.

Voor wie? 

Er moet sprake zijn van een al lopend schuldhulpverleningstraject bij de gemeente. Deze hulpverlener kon al om een pauze vragen bij de schuldeisers, maar deze konden dat weigeren. Binnenkort kan het breed moratorium door de gemeentelijke schuldhulpverlening bij de rechter worden aangevraagd en zo worden afgedwongen.

En dan? 

Als de rechter akkoord gaat met het verzoek, mogen de schuldeisers voor maximaal zes maanden geen incassomaatregelen nemen. Tijdens die incassopauze heeft de schuldhulpverlener de mogelijkheid te onderzoeken of er wellicht een onderbewindstelling , de wettelijke schuldsanering (WSNP) of andere hulpverlening op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werk en verslavingen nodig is. Ook zal worden onderzocht of er een akkoord te bereiken is met de schuldeisers.

Beslag, executoriale verkoop en verrekening worden tijdens het moratorium opgeschort, maar gelegde beslagen vervallen niet. Het breed moratorium zorgt er ook niet voor dat de schulden niet meer betaald hoeven te worden. Het is een adempauze. Gedurende het moratorium mogen geen nieuwe schulden worden gemaakt en moeten vaste lasten gewoon worden betaald. Als de verplichtingen niet worden nagekomen, kan de pauze tussentijds worden beëindigd.

De inkomsten van de schuldenaar die boven de beslagvrije voet vallen, worden tijdens de incassopauze wel apart gezet, om later toch al een deel van de schulden te kunnen aflossen. De schuldhulpverlener en de schuldenaar moeten in de incassopauze afspraken maken met de schuldeisers over wat er ná de pauze gaat gebeuren. Er moet dus wel een concreet plan worden gemaakt.

De incassopauze heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld de kinderalimentatie en partneralimentatie.