Mediation

Mediation heeft als doel door middel van gesprekken tussen partijen naar een oplossing toe te werken. Een inhoudelijke gang naar de rechter is dan niet (meer) nodig. De mediator is bemiddelaar en scheidsrechter. Door het toepassen van diverse gesprekstechnieken worden onderliggende belangen en twistpunten blootgelegd en aangepakt.

Convenant

De afspraken die aan het einde van het mediationtraject zijn gemaakt, worden vastgelegd in een convenant of vaststellingsovereenkomst. Deze bestaat geheel uit afspraken die partijen zelf hebben gemaakt en leidt daarom tot grote tevredenheid. Mediation is een effectief middel bij het oplossen van arbeidsgeschillen, erfrechtkwesties of andere conflicten.

Meestal wordt mediation toegepast bij scheiding. In dit geval komen partijen tot afspraken omtrent de inboedel, echtelijke woning, partneralimentatie en kinderen, welke worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Ook wordt er een (door de rechtbank verplicht bij minderjarige kinderen) ouderschapsplan opgesteld. Alles in goed overleg tussen partijen. Het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan worden aan een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding gehecht, waarna de rechtbank na ongeveer 4-6 weken de echtscheiding zal uitspreken. Na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand bent u officieel gescheiden.

Mediation is een begrip dat men steeds meer voorbij ziet komen, ook uitgeoefend door zogeheten scheidingsbemiddelaars. Vaak zijn deze geen advocaat, zodat zij de juridische kant van het verhaal onbelicht laten. Er moet een externe advocaat worden ingeschakeld om het geheel juridisch te toetsen (wat vaak wordt nagelaten) en om de echtscheiding bij de rechtbank aanhangig te maken. Hiertoe is namelijk alleen een advocaat bevoegd. Een mediator die ook advocaat is, scheelt u daarom tijd en geld. Bovendien is de juridische kwaliteit van uw convenant gewaarborgd.

Mediation geschikt?

Er bestaan diverse zelftests, te vinden op de site van de Mfn en Raad voor Rechtsbijstand, waaruit u kunt afleiden of mediation voor u geschikt is. Twijfelt u? Neem gerust contact op. Wij kunnen u een gedegen advies geven. Mediation is niet in alle gevallen nodig. Scheiden kan ook met behulp van een advocaat.

Mediation Federatie Nederland

De titel mediator is onbeschermd. Mr. Bos-Hagens is echter geregistreerd mediator bij de Mediation Federatie Nederland, waardoor de kwaliteit van de opleiding, en daarmee de mediator, is gewaarborgd.