Onbetaalde vordering / factuur

Vaak krijgen ondernemers te maken met een klant die de factuur niet betaald. Maar niet alleen ondernemers kunnen te maken krijgen met  een andere partij die niet betaald. Ook particulieren kunnen hiermee te maken krijgen. In de meeste gevallen gaat het dan om een geldlening die niet wordt terugbetaald.  Erg vervelend, zeker als het om een groot bedrag gaat. Maar ook kleine bedragen kunnen oplopen  en het incasseren waard zijn.

Enkele tips die u zelf al kunt toepassen voor het incasseren van uw vordering:

  • Neem telefonisch contact op met de andere partij: dit is vaak het beste manier om de relatie in stand te houden en werkt het meest effectief voor het incasseren van uw vordering; of maak gebruik van deze betalingsherinnering.
  • Als er een betalingsregeling wordt afgesproken, leg dit dan altijd schriftelijk vast (op papier of per e-mail);
  • Stuur een aanmaning (Aanmaning voorbeeld) als de andere partij (nog steeds) niet tot betaling overgaat;
  • Geef daarbij een laatste mogelijkheid om de hele vordering binnen een bepaalde termijn te voldoen met de aanzegging dat u de vordering uit handen geeft als er niet tot betaling wordt overgegaan.

Mocht er dan nog geen betaling volgen, kunt u met uw vordering bij ons terecht. Vaak helpt het als er een brief door een advocaat wordt gestuurd en gaan mensen sneller tot betaling over. Als wij een traject starten van incasseren, worden de kosten daarvan zoveel mogelijk op de andere partij verhaald door het vorderen van incassokosten. De hoogte daarvan is wettelijk vastgelegd (zie: De hoogte van de incassokosten). Ook incasseren wij de wettelijke (handels)rente voor u.

De meeste vorderingen worden in het eerste traject betaald. Mocht dat niet lukken, staat er een weg naar de rechter open. Wij zullen een dagvaarding opstellen en daarin naast de vordering ook de incassokosten, de wettelijke- of contractuele rente en de proceskosten vorderen. Op die manier hoeft het u niet veel te kosten om de vordering door ons te laten incasseren. Nadat we de uitspraak van de rechter hebben ontvangen, bekijken we samen met u op welke manier we de vordering het beste kunnen verhalen en begeleiden we u in dat traject.

Speciaal voor het incasseren van vorderingen hebben wij een incassopakket ontwikkeld, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent.