Incasso

Incasso

Specialist:
mr. M.L. Ravensbergen-Brussee (contact)
mr. M. Bathoorn (contact)

Als uw vordering niet betaald wordt
Wordt uw vordering niet betaald? Vaak betalen debiteuren snel zodra voor de incasso een advocatenkantoor wordt ingeschakeld. Mocht er dan nog steeds niet betaald worden, kunnen wij meteen overgaan tot een procedure. Bij een procedure in kort geding of waarbij het belang hoger is dan € 25.000,- is een advocaat verplicht. Wij kunnen u bestaan bij:

Incassopakket

Wij hebben speciaal een incassopakket ontwikkeld voor bedrijven die last hebben van onbetaalde (en onbetwiste) facturen. Zo kunt u op een goedkope manier uw vordering uit handen geven aan een advocaat. Meer informatie over de tarieven, vindt u hier.

Incassokosten
Per 1 juli 2012 is een nieuwe wet van kracht met betrekking tot het berekenen van incassokosten. Deze wet beperkt niet alleen de maximale hoogte van de incassokosten, maar heeft ook gevolgen voor de wijze waarop een niet betalende klant moet worden aangemaand. Overigens is er een verschil tussen het aanmanen van een consument en het aanmanen van een bedrijf. Wij kunnen u adviseren op dit gebied.

Als u een betalingsachterstand heeft
Als u een aanmaning heeft ontvangen, is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw schuldeiser voor een betalingsregeling. Op die manier kunt u voorkomen dat uw schuldeiser de vordering uit handen geeft en er incassokosten worden berekend. Zijn deze al aan u berekend, doet u er ook verstandig aan om een betalingsregeling te treffen, zodat de schuld niet verder oploopt.

Bent u al gedagvaard? Ter bescherming van uw rechten, is het raadzaam een advocaat in te schakelen. Lees meer.  Wij kunnen u bijstaan bij:

  • Verweer tegen dagvaarding